Bereikbaarheid & Verkeer

Tijdelijke verbinding van Meeuwerderweg naar Hereweg vervroegd dicht

De tijdelijke verbinding over het spoor vanaf de Meeuwerderweg tot aan de Hereweg gaat op dinsdagavond 2 juli 20.00 uur dicht. De verbinding was aangelegd om de bewoners van de Oosterpoort een extra optie te geven om de wijk uit te rijden tijdens Operatie Ring Zuid. De verbinding gaat twee weken eerder dicht, zodat aannemer Combinatie Herepoort sneller kan beginnen met de sloop ervan.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Groningen Bereikbaar
Foto | Groningen Bereikbaar

Tijdens fase 4 van Operatie Ring Zuid is de zuidelijke ringweg grotendeels dicht. Zonder extra maatregelen kunnen de inwoners van de Oosterpoortwijk in deze fase hun wijk per auto alleen bereiken en verlaten aan de noordzijde, via de Trompsingel. Hier rijdt vanwege de afsluiting van de ringweg veel extra verkeer. De tijdelijke oprit bij de Meeuwerderweg gaf de wijkbewoners een alternatief om over het spoor te komen. Het was de bedoeling om de oprit op 19 juli te sluiten, bij de start van de zomervakantie. Direct daarna zou de sloop van het stuk ringweg tussen spoor en Hereweg beginnen.

Twee weken eerder slopen

De aannemer heeft kortgeleden de wens geuit om meer tijd beschikbaar te hebben om dit deel van de ringweg te slopen. Door twee weken eerder te beginnen met de sloop, kan veel werk overdag al gedaan worden en is er meer zekerheid dat de voorbereidingen van de periode zonder treinverkeer op tijd klaar zijn. 

In de praktijk blijkt dat -door verschillende redenen- er minder auto’s gebruikmaken van de oprit dan verwacht. Verder zijn de vertragingen op de route Stationsweg-Zuiderpark-Trompsingel-Griffeweg inmiddels bij de meeste gebruikers bekend. Ook de hulpdiensten hebben ermee ingestemd.

Groningen Bereikbaar geeft aan te begrijpen dat de vervroegde afsluiting een tegenvaller is voor de automobilisten die wél van de oprit gebruik hebben gemaakt.