Bereikbaarheid & Verkeer

Treinvrije periode Groningen verschuift van 2023 naar 2025

In maart 2022 werd bekend dat aannemer Strukton Civiel meer ruimte in de planning nodig heeft voor de uitvoering van werkzaamheden aan het station Groningen. Dit betekent dat de eerder geplande treinvrije periode (TVP) van 51 dagen in de zomer van 2023 niet door kan gaan. Inmiddels heeft de aannemer meer duidelijkheid over de gevolgen voor de planning.


Leestijd: 2 minuten

Treinvrije periode Groningen verschuift van 2023 naar 2025
Treinvrije periode Groningen verschuift van 2023 naar 2025

De planning van de aannemer van het project Groningen Spoorzone bestaat vanaf nu in hoofdlijnen uit drie fasen die met elkaar samenhangen. Hierdoor kunnen de werkzaamheden in een volgende fase pas starten als de werkzaamheden in de fase daarvoor zijn afgerond.

  1. De bouwfase tot aan de grote 51-daagse treinvrije periode. De werkzaamheden tijdens de treinvrije periode in mei 2022 zijn goed verlopen. De buitenste sporen zijn verlegd, het seinhuis is verplaatst, de bouwbrug naar het bouwterrein (op de plek van het seinhuis) is voltooid en de grote torenkraan is opgebouwd. Nu kan gestart worden met de bouw van het reizigersplein en de daaronder liggende fietsenstalling, op de plaats waar een paar weken geleden nog het seinhuis stond. Aan het einde van deze bouwfase is het ondergrondse reizigersplein af en kan de 51-daagse treinvrije periode beginnen.
  2. Tijdens deze 51-daagse treinvrije periode worden de regionale sporen doorgekoppeld, zodat de regionale treinen door kunnen rijden. Daarnaast worden de perrons verlegd en aangepast en wordt de bustunnel onder de sporen geschoven.
  3. Na de treinvrije periode is de doorkoppeling gereed en kan het treinstation (mogelijk op een aantal restpunten na) open. In deze derde fase worden de bustunnel en het busstation verder afgebouwd.

Actualisatie van de planning

De aannemer heeft in de uitvoering diverse tegenslagen gehad en op onderdelen lukte het niet om zijn planning te halen. Zo werd eind december vorig jaar een betonstort niet gehaald, waardoor het spoordek waar de huidige sporen 7 en 8 naar toe moesten verhuizen niet op tijd klaar was. De afgelopen periode heeft de aannemer diverse scenario’s opgesteld voor een nieuwe planning. Deze scenario’s zijn getoetst aan de criteria die ProRail, provincie, gemeente en NS samen hebben opgesteld. Daarbij speelt ook het beperken van de overlast voor de omgeving en de reizigers een rol. Conclusie van dit proces is dat de treinvrije periode pas in de eerste helft van 2025 kan plaatsvinden. In deze planning zit een buffer, om rekening te houden met eventuele tegenvallers.

In gesprek over haalbaarheid TVP in 2025

In welke periode de TVP precies gaat vallen is op dit moment is nog niet duidelijk. Binnenkort starten de gesprekken hierover met vervoerders en andere betrokken partijen. Een belangrijk aspect hierbij is de landelijke samenhang tussen werkzaamheden aan het spoor. In de zomer van 2023 kan de planning van de treinvrije periode definitief worden vastgelegd.

Project gereed zomer 2026

Met een treinvrije periode in de eerste helft van 2025 is het de verwachting dat het project Groningen Spoorzone in de zomer van 2026 klaar zal zijn. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om het afbouwen van de bustunnel en het busstation (fase 3) te versnellen.

Foto: Groningen Spoorzone