Bereikbaarheid & Verkeer

Verkeer richting Hoogezand in januari naar tijdelijke weg

Vanaf vrijdagavond 25 januari 22:00 uur tot en met zaterdagochtend 26 januari 07:00 uur is de zuidelijke ringweg in de richting Hoogezand gestremd tussen het Julianaplein en het knooppunt Europaweg. In deze nacht schuift Combinatie Herepoort de zuidelijke rijbanen in de richting van Hoogezand op naar het noorden. Ook gaat de oprit vanaf de Kempkensberg richting Hoogezand definitief dicht. Vanaf zaterdag 26 januari rijdt het verkeer tussen het Julianaplein en de Europaweg dan in beide richtingen op de tijdelijke weg. Deze verkeerssituatie blijft de komende jaren gelijk.


Leestijd: 1 minuut

Akkoord over gebruik van onderwaterbeton bij aanleg bouwkuip Ring Zuid
Akkoord over gebruik van onderwaterbeton bij aanleg bouwkuip Ring Zuid

Oprit Kempkensberg richting Hoogezand definitief dicht
Combinatie Herepoort start vrijdagavond 25 januari om 20:00 uur met de voorbereidende werkzaamheden en worden alvast enkele rijstroken afgesloten. Vervolgens gaat Combinatie Herepoort de laatste delen van de tijdelijke weg richting Hoogezand asfalteren om daarna de belijning aan te brengen en schermen en verkeersborden te plaatsen. Omdat het verkeer dan op de andere weghelft rijdt, wordt de oprit vanaf de Kempkensberg richting Delfzijl en Hoogezand definitief afgesloten. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden verplaatst naar de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 januari.

Voorbereiding sloop zuidbaan
Zodra het verkeer op de tijdelijke weg rijdt, kunnen de zuidbaan van de zuidelijke ringweg en de oprit vanaf de Kempkensberg op termijn worden afgebroken voor de bouw van de verdiepte ligging. Tijdens de treinvrijeperiode in februari 2019 wil Combinatie Herepoort hiermee een begin maken door het viaduct over het spoor bij de Esperantostraat deels te slopen. De documenten die nodig zijn om toestemming te verlenen voor het deels slopen van het viaduct liggen nog ter beoordeling voor.

Onderzoek
Voordat het verkeer over de tijdelijke weg mag rijden beoordeelt een team van onafhankelijke auditoren of de weg aan alle eisen op het gebied van veiligheid voldoet. Dat gebeurt zowel bij daglicht als in het donker. Zij kijken bijvoorbeeld of de belijning duidelijk is en of alle borden goed zichtbaar zijn. Keuren de auditoren de weg goed, dan rijdt het verkeer vanaf zaterdag 26 januari over de tijdelijke weg.

De omleidingsroute voor het verkeer richting Hoogezand
De omleidingsroute voor het verkeer richting Hoogezand