Bereikbaarheid & Verkeer

Voorbereidingen gestart voor tijdelijke brug over Noord-Willemskanaal

Bij de Laan van de Vrede is gestart met de voorbereidingen voor het bouwen van een tijdelijke weg en een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Deze zijn nodig voor het tijdelijke Julianaplein, dat in mei 2022 in gebruik wordt genomen.


Leestijd: 1 minuut

Voorbereidingen gestart voor tijdelijke brug over Noord-Willemskanaal
Voorbereidingen gestart voor tijdelijke brug over Noord-Willemskanaal

Het tijdelijke Julianaplein komt te liggen aan de zuidoostzijde van het bestaande Julianaplein. Dankzij dit tijdelijke kruispunt kan het verkeer zo goed mogelijk doorrijden terwijl het nieuwe Julianaplein gebouwd wordt. Het tijdelijke Julianaplein krijgt de vorm van een T-splitsing.

Voorbereidingen

In de komende maand worden aan beide kanten van het Noord-Willemskanaal buispalen en damwanden geplaatst voor de fundering van de tijdelijke weg en brug. Dit geeft voor de omwonenden overlast in de vorm van geluid en trillingen. In de eerste twee weken van oktober wordt aan de westzijde van het Noord-Willemskanaal gewerkt; in de laatste twee weken aan de oostzijde. Daarna wordt de tijdelijke weg opgebouwd met eps (grote piepschuimblokken). Op de buispalen worde de brugdekdelen geplaatst die samen de tijdelijke brug vormen.

Retrobrug

Voor de tijdelijke brug wordt gebruik gemaakt van een Retrobrug. Bij het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg is een vergelijkbare brug. Omwonenden hebben hier veel geluidsoverlast van gehad. Om dit te voorkomen, komt er een ander ontwerp van de nieuwe tijdelijke brug. Ook komen er rubberen opzetblokken tussen de stalen brugdelen en funderingspalen.

Fietsonderdoorgang afgesloten

Voor de veiligheid van de bouwers en de fietsers, is de onderdoorgang voor fietsers en wandelaars tussen de Laan van de Vrede en de Muntinglaan (bij roeivereniging Gyas) nog tot en met 15 oktober afgesloten. De omleidingsroute is via de Paterswoldseweg. Ook na 15 oktober kan deze route met het oog op de veiligheid af en toe gestremd zijn.

Direct omwonenden

Direct omwonenden hebben een brief ontvangen met meer informatie en een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst