Bereikbaarheid & Verkeer

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein van start

Een nieuw belangrijk onderdeel in het kader van de aanpak van de zuidelijke ringweg gaat van start. Begin deze maand starten de werkzaamheden rondom het verleggen van de verbindingsweg en het fietspad tussen de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. (Boven: illustratie van de toekomstige situatie).


Leestijd: 1 minuut

Onderdoorgang rotondes laan Corpus den Hoorn woensdag dicht
Onderdoorgang rotondes laan Corpus den Hoorn woensdag dicht

Uiteindelijk moet er daardoor een betere aansluiting komen op de zuidelijke ringweg en een snellere doorstroming op het Vrijheidsplein. Zowel voor fietsers als voor automobilisten gaat er wat veranderen.

Tot eind januari worden onder andere de geluidsschermen verwijderd en de lantaarnpalen verplaatst. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Op onderstaande afbeelding is te zien welke werkzaamheden worden uitgevoerd en welke hinder er daarvan zal zijn. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning vind je hier: aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.

Veranderingen voor automobilisten

Op het Vrijheidsplein krijgt elke verkeersstroom in de eindsituatie zijn eigen rijbaan, daardoor heb je geen kruisend verkeer meer op het Vrijheidsplein en stroomt het verkeer hier beter door. Ook de verkeerslichten bij de Gasunie en Martiniplaza verdwijnen.

Daarnaast komt er een betere aansluiting op de zuidelijke en westelijke ringweg. Verkeer vanuit Drachten naar de westelijk ringweg (en omgekeerd), hoeft straks niet meer via de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Daardoor wordt het hier straks een stuk rustiger en worden de wijk Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis beter bereikbaar.