Economie

Ambitieuze plannen voor nieuwe toekomst Martini Trade Park

Het Martini Trade Park in Groningen staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De moeten er toe leiden dat dit bedrijvenpark een belangrijkere functie krijgt in de economie van Groningen, dat het een duurzaam bedrijvenpark wordt en dat er nog veel meer profijt komt van de ligging aan het Stadspark. Dat bleek gistermiddag tijdens een bijeenkomst in Martiniplaza waar werd gesproken over het toekomstperspectief. De bijeenkomst was georganiseerd door onder meer Bedrijvenvereniging WEST, gemeente Groningen en Martiniplaza.


Leestijd: 2 minuten

Ambitieuze plannen voor nieuwe toekomst Martini Trade Park
Ambitieuze plannen voor nieuwe toekomst Martini Trade Park

Het betrof een door tientallen vertegenwoordigers ondernemers en vastgoedeigenaren bijgewoonde informatieve bijeenkomst over voortgang van de plannen met betrekking tot het Martini Trade Park.

Wat betreft de toekomst van het Martini Trade Park wordt er gewerkt volgens een vijftal thema’s.

Gisteren werd er verslag gedaan van zaken waarover tot nu toe is nagedacht en waarover de komende tijd verder zal worden gedacht. Het betreft de volgende thema’s:

1. Parkeren:

Concrete stappen zetten voor het delen van parkeervoorzieningen:

a. meer ruimte voor bijvoorbeeld meer parkeerplekken

b. een aantrekkelijker inrichting van het terrein

c. kostenbesparend doordat niet iedereen een eigen afzetting hoeft te realiseren

d. mogelijkheden tot betere samenwerking met MartiniPlaza

2. Stadstuin:

Er is nu sprake van een groot saai maar functioneel parkeerdek dat vaak grotendeels leeg staat en vooral bedoeld is voor het parkeren tijdens evenementen bij MartiniPlaza. Maar een nieuwe functiemix van het parkeerdek moet zorgen voor een aantrekkelijkere werkomgeving. Zoals bijvoorbeeld evenementen (foodstands) of mobiele groenvoorziening (verrijdbare bomen en plantenbakken). Kleinschalig beginnen met eerste vergroeningsactie en placemaking.

3. Leonard Springerlaan:

De Leonard Springerlaan is geen racebaan zoals wel eens beweerd wordt. Maar wel een van de weinige oost-west verbindingen in de stad. De laan moet uitnodigend worden.

Betrek de gebouwen bij de inrichting van de Leonard Springerlaan. Er is ook al nagedacht over gevelverbetering vanuit de kantooreigenaren. Plintbeleid moet zorgen voor verlichting als de kantoren leegstaan (’s avonds).

4. Mobiliteitsconcept:

Op het Martini Trade Park (MTP) is de auto verreweg het meest gebruikte vervoersmiddel. Er moet meer ingezet worden op andere vormen van vervoer dan alleen de auto. De ligging van het MTP is ideaal ten opzichte van het station, waardoor fietsafstand en zelfs loopafstand prima te doen zijn;helemaal na realisatie van het nieuwe stationsgebied. Dit moet meer gefaciliteerd worden.

Denk bijvoorbeeld aan een betere fietsverbinding met de Concourslaan of een heldere looproute van Station naar MTP.

Ook de inzet van openbaar vervoer of pendelbussen tijdens evenementen moet gestimuleerd worden.

5. Branding:

De naam MartiniTradePark is achterhaald. Martini is een herhaalde naam in Groningen voor een diversiteit aan plekken (Toren, ziekenhuis, plaza, etc.). Een nieuwe naam die expliciet duidt op het kantorencomplex en de relatie tot het Stadspark moet een impuls geven aan de bedrijvigheid. Daarnaast moet er gewerkt worden aan een strategie voor gebiedsmarketing.

6. Functiemix:

Momenteel is er weinig aanwezig behalve kantoorruimte. Het doel is functiemenging toe te staan als dat betekent dat dit het gebied als werklocatie versterkt. Als dat betekent dat er vierkante meter kantoorruimte verloren gaat voor een andere functie waardoor de werksfeer verhoogt, is dat prima.

7. Duurzaamheid:

De gebouwen op het Martini Trade Park kunnen met behulp van een energie coöperatie delen in een collectieve energievoorziening. Er is een verplichting om elk gebouw uiterlijk 1 januari 2023 naar minimaal een C label te brengen. In een samenwerking kan worden onderzocht of een A of B label ook haalbaar is wat de verhuurbaarheid van de kantoren zal verbeteren.

Meer informatie: klik hier