Economie

Partnerbijdrage

Arbodienst met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om zieke werknemers te begeleiden. De werknemer wordt hierin bijgestaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Bij een verzuim van zes weken wordt door een van die partijen een probleemanalyse gemaakt. Daarin worden de oorzaak van het verzuim en de mogelijkheden tot herstel beschreven. Ook geeft de werknemer in deze analyse aan wanneer die denkt het werk te kunnen hervatten. Als werkgever kunt u zelf kiezen hoe u verzuim aanpakt. Een goede verzuimpreventie en verzuimbegeleiding kan voor uw werknemers het verschil maken. Daarbij is ondersteuning van een arbodienst van grote waarde. Preventix kan u helpen met het inrichten van uw verzuimbegeleiding en richt zich gedurende de gehele verzuimperiode op een spoedig herstel van uw werknemers.


Leestijd: 2 minuten

Arbodienst met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid
Arbodienst met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid

De werkwijze van Preventix wordt gekenmerkt door een andere kijk op arbodienstverlening. De organisatie streeft ernaar werkgevers de specialist zo weinig mogelijk nodig hebben. Dat is juist zo omdat arbo voor werkgevers een verplicht nummer is. Dat klinkt misschien paradoxaal, maar dat is niet het geval. Waar sommige arbodiensten zich concentreren op re-integratie en verzuimbegeleiding, legt Preventix de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Op die manier draagt de arbodienst bij aan een gedegen verzuimbeleid. Hoe succesvoller Preventix daarin is, hoe minder vaak de organisatie voor werkgevers in actie hoeft te komen.

Om verzuim te voorkomen en werknemers correct te begeleiden, is het belangrijk dat de basis goed is. Een goed verzuimbeleid is de basis van verzuimpreventie. Een verzuimbeleid motiveert de werknemer om met zijn of haar herstel aan de slag te gaan en bevordert op die manier een vlotte terugkeer. In een verzuimbeleid staat welke maatregelen worden getroffen om verzuim te voorkomen en hoe de werknemer omgaat met verzuim. Een periodiek medisch onderzoek kan hiervan tevens een onderdeel van zijn. Daarnaast wordt de verzuimbegeleiding vastgelegd in het verzuimbeleid. Als een werknemer langdurig uitvalt, kan er snel en adequaat worden gehandeld en daardoor blijft het verzuim veelal beperkt.

Wanneer toch sprake is van verzuim en u de arbodienst moet inschakelen, zetten de arbeidsdeskundigen van Preventix vanaf de ziekmelding in op een spoedige terugkeer naar de werkplek door middel van verzuimbegeleiding. Daarbij denken zij altijd in mogelijkheden en niet in beperkingen. Diverse onderzoeken tonen aan dat de juiste verzuimbegeleiding werknemers helpt bij hun herstelproces. Voor u als werkgever is een snelle terugkeer vanzelfsprekend ook voordelig, zelfs wanneer dat maar gedeeltelijk is of als het functioneren nog beperkt is. Naast het uitvoeren van verzuimbegeleiding bent u bij Preventix aan het juiste adres voor proactieve advisering ten aanzien van voorkomen van verzuim en bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast roemen klanten de goede bereikbaarheid van de adviseurs die u graag antwoord geven op vragen in de breedste zin van het woord.