Economie

Groningse bedrijven samen actief in groen gas


Leestijd: 1 minuut

Vijftien consortia, bestaande uit verschillende bedrijven en kennisinstellingen, gaan zich buigen over de marktkansen van biogas en groen gas. De samenwerkingsverbanden zijn donderdagochtend opgericht tijdens de bijeenkomst ‘Business Development Groen Gas’ in Meppel. Daar kwamen organisaties uit met name Noord-Nederland en Noord-Holland, de Energy Valley regio, samen om concrete stappen te zetten naar het verhandelen van groen gas en biogas.

Omdat de markt voor deze duurzame energievormen nog vrij nieuw is, zijn onder meer producenten, leveranciers, netbeheerders en kennisinstellingen druk bezig businessmodellen te ontwikkelen. Ideeën die de opgerichte consortia, waar onder andere AVEBE, DHV, Suiker Unie, Alliander, E-kwadraat advies, de Hanzehogeschool Groningen en Biogas Centrum Groningen in deelnemen, verder gaan uitwerken zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe technieken om digestaat te verwerken en de daarin aanwezige mineralen te verwaarden, het verhogen van de biogasproductie uit zuiveringsslib door de waterschappen en het opzetten van een virtuele markplaats voor biogas.


De bijeenkomst werd gehouden bij Waterschap Reest en Wieden in Meppel, op initiatief van de N.V. NOM, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de stichting Energy Valley. De consortia gaan zelfstandig werken aan de vraagstukken en ideeën. In het najaar komt het voltallige gezelschap weer bijeen om de voortgang te bespreken en verder te praten over de kansen in de markt voor groen gas en biogas.