Economie

Bedrijven uit Randstad trekken nu ook naar Groningen

Bedrijven uit de Randstad vestigen zich vaker in de provincie Groningen. In het verleden waren vooral provincies als Noord- Brabant in trek bij bedrijven die uit de Randstad trokken, maar er begint nu ook een trek op gang te komen richting provincie Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel Groningen die dinsdag werden gepresenteerd. Uit het verslag over het jaar 2000 blijkt dat zich toen 64 bedrijven uit de Randstad in Groningen vestigden terwijl er 39 bedrijven uit Groningen richting Randstad vertrokken. Er vestigden zich dus 25 bedrijven meer in Groningen dan er vertrokken. Daarmee zet een tendens zich voort die werd ingezet in 1999 toen zich 33 bedrijven meer vanuit de Randstad in Groningen vestigden dan er naar toe gingen. Voordien was er steeds sprake van een negatieve migratie van bedrijven en verlieten meer bedrijven Groningen richting Randstad dan er kwamen.De Kamer van Koophandel dacht in 1999 nog dat het ging om een eenmalig vestigingsoverschot vanuit de Randstad richting Groningen. Maar omdat dat in 2000 opnieuw het geval was lijkt er sprake te zijn van een trend, aldus directeur Wilbrink. Volgens hem lijkt Groningen nu in trek te komen bij bedrijven vanwege de beschikbaarheid van hoog opgeleid personeel, de ruimte en de lagere prijzen voor woningen.