Economie

Bijna twee miljoen euro subsidie voor datacenter Bytesnet op Zernike Campus

Bytesnet krijgt 1,8 miljoen subsidie uit de Regionale Investeringssteun Groningen voor de bouw van een nieuw datacenter op Zernike Campus. Het centrum werd op 17 november geopend in bijzijn van minister Van Engelshoven en kostte ruim 11 miljoen. Het eerste aardbevingsbestendige datacenter in Nederland is een van de meest energiezuinige in Europa.


Leestijd: 2 minuten

Bijna twee miljoen euro subsidie voor datacenter Bytesnet op Zernike Campus
Bijna twee miljoen euro subsidie voor datacenter Bytesnet op Zernike Campus

Het nieuwe datacenter heeft een oppervlakte van vijfduizend vierkante meter. De helft van het vloeroppervlak is gevuld met servers met data en computersystemen van klanten. Ongeveer duizend vierkante meter is bestemd voor technische ruimtes. In de resterende 1.500 vierkante meter zijn kantoren en een datalab gerealiseerd.

Datalab
In het datalab kunnen bedrijven, onderzoekers en studenten ICT-onderzoek doen naar big data, e-health, smart industry, ''internet of things', energietransitie en beveiliging van ICT-systemen. "We koppelen een modern en gespecialiseerd datacenter aan innovatie, onderzoek en onderwijs. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan de noordelijke ambities als voorloper op het gebied van ICT, healthy ageing, duurzaamheid en energietransitie", zegt Peter de Jong, ceo van Bytesnet.

Het datalab biedt ook faciliteiten voor high performance computing, dat zijn speciale computers met grote rekenkracht. Die zijn volgens De Jong nodig voor wetenschappelijk onderzoek en de verwerking van big data. Bedrijven, zorg- en kennisinstellingen die grote hoeveelheden gegevens opslaan en verwerken kunnen deze dure apparatuur huren of zelf plaatsen. Bytesnet verwacht door de nieuwe dienstverlening het aantal medewerkers uit te breiden van zes naar dertien.

Gedeputeerde Patrick Brouns is positief over de nieuwe ICT-faciliteit: "Bytesnet wil bijdragen aan structurele versterking van de digitale sector in Noord-Nederland, wat goed past bij de ambitie van de provincie. Ook wij zetten vol in op digitalisering en willen de kansen op meer banen in deze sector benutten. Ook voor digitalisering van de industrie biedt het Datalab interessante faciliteiten."

“Het datacenter van Bytesnet vormt een belangrijke schakel tussen kennisinstellingen uit de stad en innovatieve bedrijven in de regio. Dat zorgt op den duur voor méér bedrijvigheid en dus méér werkgelegenheid”, aldus Emme Groot, voorzitter van de Economic Board Groningen.

Over de RIG
De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd.