Economie

Partnerbijdrage

Collectieve zorgverzekering gemeente Groningen

De gemeente Groningen is één van de gemeenten die in samenwerking met een grote verzekeraar een collectieve zorgverzekering aanbiedt aan de inwoners. Die is zowel bedoeld voor mensen met een laag inkomen, als voor mensen met een chronische aandoening. Daarmee wordt de inwoners een goede zorgverzekering aangeboden tegen gunstige voorwaarden. Dat betekent dat de premie voor de basisverzekering laag is en de aanvullende verzekeringen zijn gunstig vanwege de ruime vergoedingen. Het doel van de gemeente bij het aanbieden van deze zorgverzekering is het leveren van een goede prijs-kwaliteit verhouding.


Leestijd: 2 minuten

De collectieve zorgverzekering in Groningen is bestemd voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Niemand zal worden geweigerd vanwege zijn gezondheidssituatie, maar je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste moet je wonen binnen de gemeentegrenzen van Groningen. Ten tweede worden er eisen gesteld aan het inkomen. Het inkomen van de aanvrager mag niet hoger zijn dan 110% van het niveau van een bijstandsuitkering. Als je aan deze voorwaarden voldoet kun je kiezen uit drie polissen. Je krijgt ook vergoedingen voor huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, eventuele hulpmiddelen en aanpassingen van de woning.

Iedereen die aan de financiële voorwaarden voldoet en in de gemeente Groningen woont kan een collectieve zorgverzekering aanvragen. Ook chronisch zieken worden geaccepteerd en er kan worden gekozen uit drie pakketten. De gemeente adviseert mensen die veel zorg nodig hebben om het duurste pakket te nemen. Dan wordt alle zorg vergoed en hoeven er achteraf nooit extra kosten te worden betaald. Je hebt dan meteen recht op huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassing. Zo’n pakket is echter wel duurder dan een ‘gewone’ zorgverzekering.

Bij een collectieve zorgverzekering gaat het vooral om de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit. Dat houdt in dat je voor weinig geld veel zorg krijgt. Dat betekent niet per se dat de premie van een collectieve zorgverzekering goedkoper is dan die van een reguliere zorgverzekering. Maar het is ook niet eerlijk om die twee met elkaar te vergelijken. Want een reguliere zorgverzekering met een zeer lage premie zal veel minder zorg vergoeden dan een collectieve zorgverzekering met een iets hogere premie. Houd daar rekening mee als je op zoek gaat naar een andere zorgverzekering 2020. Kijk dus ook naar de kwaliteit.

Elk jaar strijden de aanbieders van zorgverzekeringen in november en december om de gunst van de consument. Of je moet overstappen naar een andere zorgverzekering besluit je met hulp van één van de vele onafhankelijke vergelijkingssites. Dat kan vanaf half november, want dan moet elke verzekeraar zijn premies bekend hebben gemaakt. Bereid je goed voor en zet eerst voor jezelf op een rij wat je situatie is. Ben je helemaal gezond of verwacht je het komende jaar zorg nodig te hebben? Hoeveel zorg dan? En wil je die zelf betalen of wil je je daartegen verzekeren? Als je die vragen voor jezelf hebt beantwoord kun je verzekeraars gaan vergelijken en op zoek gaan naar een nieuwe zorgverzekering.