Economie

D66: “Lelylijn opnemen in regeerakkoord”

De komst van een supersnelle treinverbinding tussen de Randstad en het Noorden, de “Lelylijn”, blijft politiek nog steeds in beeld. Althans leden van D66, onder wie de lijsttrekker voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezing in Groningen, Tom Rustebiel, hebben daartoe een motie ingediend tijdens een partijcongres, die werd aangenomen.


Leestijd: 2 minuten

Europees Parlement maakt subsidies voor Lelylijn mogelijk
Europees Parlement maakt subsidies voor Lelylijn mogelijk

De leden van D66 hebben een motie aangenomen die de Tweede Kamerfractie oproept het Deltaplan voor het Noorden te omarmen, en daarmee ook de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Het voorstel van Joey Koops uit Emmen kreeg tijdens het online D66-congres op zaterdag 13 november een ruime meerderheid van de stemmen.

Joey Koops, lijsttrekker van D66 Emmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, is trots op het resultaat: “Bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben Wim van Wegen, Tom Rustebiel en ik tekstvoorstellen ingediend waarmee we de Nedersaksenlijn in het verkiezingsprogramma hebben gekregen, wat een primeur was, en de positie van de Lelylijn als speerpunt hebben verstevigd – deze motie is daarmee voor ons een bevestiging van onze inzet.”

Wim van Wegen, pleitbezorger van de Lelylijn van het eerste uur, ziet de steun van de D66-leden als een stevige aanmoediging om een plek voor die spoorverbinding te reserveren in het nieuwe regeerakkoord. “Alle partijen aan de formatietafel hebben de Lelylijn in het regeerakkoord staan, van D66 verwacht ik nu extra inspanning om hier harde afspraken over te maken. Met het Deltaplan voor het Noorden ligt er een unieke kans om de drie Noordelijke provincies en Flevoland te betrekken bij het oplossen van de uitdagingen waar Nederland voor staat – en wordt politiek Den Haag uitgedaagd om verder te kijken dan de Randstad reikt.”

Tom Rustebiel, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen D66-lijsttrekker in Groningen, vult zijn collega uit de Noordoostpolder aan: “Met het Deltaplan van het Noorden kunnen we Groningen op een duurzame manier ontsluiten. Niet alleen met de Randstad, minstens zo belangrijk is het voor de noordelijke economie dat Heerenveen, Drachten en Emmen verbonden worden per spoor. Langs het spoor kunnen we een groot deel van onze woningbouwopgave realiseren.”

Naast de motie over het Deltaplan voor het Noorden is ook een motie aangenomen omtrent intensivering van grensoverschrijdende samenwerking op het D66-congres, een andere Noordelijke wens. Deze motie roept de Tweede Kamerfractie van D66 op zich in te zetten voor grensoverschrijdende samenwerking, waarbij het wonen, werken en het volgen van onderwijs over de grens zo gemakkelijk mogelijk dient te worden gemaakt.