Economie

Dit accountancy-event mag je niet missen

'Continuïteit & IT' is het onderwerp van het komende Accountancy Event 2021, dat voor dinsdag 2 november op de agenda staat.


Leestijd: 1 minuut

Dit accountancy-event mag je niet missen
Dit accountancy-event mag je niet missen

Ook accountants, registercontrollers en IT-auditors hebben in hun werk met IT te maken. Een accountant is namelijk verplicht om in het jaarverslag iets te zeggen over de continuïteit van de informatiesystemen van hun cliënten, zoals is vastgelegd in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens Henri Hensen van Software Borg uit Haren, de organisator van het event, is IT steeds belangrijker geworden. “We kunnen niet meer zonder beeldschermen op het werk. Organisaties bestaan tegenwoordig nog voornamelijk in de vorm van hun informatiesysteem. Software zit overal en daarmee zijn informatiesystemen vergelijkbaar met een bloedvatenstelsel. Eén storing die een systeem één of meer dagen platlegt kan voor organisaties het einde betekenen”, aldus Hensen.

Er zijn genoeg voorbeelden bekend waarbij informatiesystemen het loodje leggen en geruime tijd niet beschikbaar zijn, zegt hij. De reputatieschade, maar ook de financiële schade kan enorm zijn.

Volgens de organisatie van het event gaat de accountant hiermee steeds meer risico lopen. Wat zijn de consequenties van het niet goed rapporteren? Zijn er andere risico’s? Meer dan zo op het eerste gezicht bekend zijn. Zijn er concrete gevallen bekend waarbij het grondig is misgegaan? Zijn er mogelijkheden om de risico’s voor de accountant te beperken?

Wel haalbaar is een praktische aanpak, gebaseerd op vaste waarden. Dat is de IT-notaris, wet- en regelgeving en nog veel meer. Marco van der Vegte (voorzitter van het bestuur van de NBA) en Marc Welters (vice-voorzitter van de beroepsorganisatie van IT-Auditors in Nederland, NOREA) zullen hierover spreken op het Accountancy Event op 2 november vanaf 14.00 uur in het van der Valk Hotel A1 in Amersfoort.

Het Accountancy Event staat onder leiding van twee ervaren dagvoorzitters, te weten drs. Antoinette Dijkhuizen RA en Piet Klop RA MGA. Het Accountancy Event wordt mede georganiseerd door de Software Borg Stichting.