Economie

Partnerbijdrage

Dit zijn de eerste doelen voor een CO2 Neutraal Groningen

In 2050 moeten alle gemeenten van Nederland CO2 neutraal zijn. Dat wil zeggen dat er nog alleen maar hernieuwbare en schone energie gebruikt mag worden. Groningen is altijd al voorloper geweest op het gebied van duurzame energie. Zo wordt er in Groningen bijna 10% meer duurzame energie gebruikt dan in andere gemeenten in Nederland. Toch moeten er flink wat stappen ondernomen worden om de transitie te maken naar CO2 neutraal. Er zijn daarom mijlpalen gesteld zodat dit in fasen behaald kan worden.


Leestijd: 2 minuten

Dit zijn de eerste doelen voor een CO2 Neutraal Groningen
Dit zijn de eerste doelen voor een CO2 Neutraal Groningen

Energieverbruik Groningen in 2018
Het energieverbruik in Groningen in onder te verdelen in 3 segmenten:

1. Verkeer en vervoer (25%)
2. Woningen (31.5%)
3. Bedrijven en instellingen (43.5%)

Om de doelstellingen te behalen is er een plan gemaakt voor elk segment. De eerste mijlpalen zijn al in 2023. Daar zijn de volgende doelen voor gesteld:

Doelstellingen voor 2023

Verkeer en vervoer
– De CO2 uitstoot van personenauto’s moet met 15% worden gereduceerd
– 25% van alle bussen moet emissievrij zijn
– 20% reductie van C02 in het vrachtwagenverkeer

De meeste uitstoot van het verkeer is afkomstig van personenauto’s. Deze nemen 86% van de uitstoot voor hun rekening. Een CO2-reductie van 15% zal dus meteen een grote impact hebben op de CO2 voetafdruk van de gemeente als geheel. Dit betekent dat meer Groningers elektrisch zullen moeten gaan rijden. Een nieuwe subsidieregel die 1 juli zal worden ingevoerd zal hierbij helpen. Groningers die ervoor kiezen om een (nieuwe) duurzame auto te krijgen daar 4000 euro aan subsidie voor. Ook voor tweedehands krijg je 2000 euro aan subsidie. Dit geldt alleen voor particuliere aanvragen.

Voor bestuurders die zakelijk financial leasen hebben zijn er andere voordelen zoals de milieu-investeringsaftrek en een lagere bijtelling.

Woningen
– Er moet een besparing van 7.5% zijn op de warmtevraag door isolatie
– 50 MWp opgewekt vanuit zonnepanelen
– 10 MWp door zonneboilers op daken
– 6000 woningen moeten worden aangesloten op het warmtenet

Oudere woningen zullen duurzamer gemaakt moeten worden door deze beter te isoleren. Woningeigenaren worden meer gestimuleerd door de nieuwe landelijke subsidie die hiervoor in het leven in geroepen. Voor woningeneigenaren die een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler willen aanschaffen is er een lokale subsidie die bij de gemeente kan worden aangevraagd.

Bedrijven en instellingen
– Er moet een besparing van 7.5% zijn op de warmtevraag door isolatie
– 50 MWp opgewekt vanuit zonnepanelen
– 100% van de bedrijven moeten energielabel C hebben waarvan 20% label A
– Er moeten meer duurzame warmtevoorzieningen worden geïntroduceerd

Omdat bedrijven en instellingen het meeste energie verbruiken heeft een CO2-reductie in dit segment het meeste invloed. Daarom worden bedrijven tegemoetgekomen met subsidies zodat zij hun pand en bedrijfsprocessen energie neutraal kunnen maken. Vanaf 2023 mag het minimale energielabel dat bedrijven hebben niet lager dan C zijn.