Economie

Gasunie: veel belangstelling opslag waterstof in zoutcavernes Veendam

Er is veel belangstelling bij marktpartijen voor de opslag van waterstof in zoutcavernes in Zuidwending bij Veendam. Volgens de Gasunie hebben meerdere marktpartijen, die over enkele jaren waterstof willen gebruiken, bij haar dochterbedrijf Hystock aangegeven gebruik te willen maken van die cavernes.


Leestijd: 1 minuut

Deze marktpartijen hebben bij HyStock nu al capaciteit gereserveerd in een eerste zoutcaverne voor grootschalige waterstofopslag bij het Groningse Zuidwending. HyStock werkt nu al aan het gereed maken van een eerste grootschalige ondergrondse opslag van waterstof in Nederland.

Marktpartijen konden afgelopen periode opslagcapaciteit reserveren. De belangstelling was zo groot dat de aangeboden opslagcapaciteit ruimschoots is overboden. Een veiling zal de beschikbare capaciteit nu eerlijk en transparant toewijzen aan deze marktpartijen, zo meldt de Gasunie.

Nederland moet verduurzamen en waterstof gaat hier een belangrijke rol in spelen. Zowel als grondstof en als energiedrager. HyStock werkt in Zuidwending (nabij Veendam) aan de ontwikkeling van in totaal vier zoutcavernes voor grootschalige waterstofopslag.

De eerste waterstofcaverne zal naar verwachting in 2028 in gebruik worden genomen. Drie andere cavernes zullen na 2030 worden gerealiseerd. 

Naar verwachting zal de vraag naar grootschalige opslag van waterstof de komende jaren toenemen als buffer om de uiteenlopende vraag en aanbod van hernieuwbare energie te overbruggen.