Economie

Gemeente en BuildinG organiseren bijeenkomst over circulair bouwen

De Gemeente Groningen en Stichting BuildinG organiseren op 4 november 2021 een inspiratiebijeenkomst over circulair bouwen. De bijeenkomst vindt plaats in Building, maar is ook online te volgen.


Leestijd: 1 minuut

Gemeente en BuildinG organiseren bijeenkomst over circulair bouwen
Gemeente en BuildinG organiseren bijeenkomst over circulair bouwen

Op de bijeenkomst kunnen aanwezigen en betrokken partijen kennis op het gebied van circulair bouwen met elkaar uitwisselen. Door van elkaar te leren, kunnen ze samen een stap in de goede richting zetten, zo is de gedachte. Vragen die aan bod zullen komen, zijn onder andere welke lessen er te leren zijn van bestaande good practices in Groningen en hoe circulariteit te integreren valt in gebiedsontwikkeling? Ook: hoe verwerken we circulariteit in ons aanbestedingsbeleid, maar ook hoe combineren we circulariteit met andere opgaven, zoals klimaatadaptatie?

Als het gaat om (woning)bouw staat de gemeente Groningen voor grote uitdagingen. Enerzijds de woningnood en exponentiële prijsstijgingen in de bouwsector, anderzijds de wens om duurzaam en kwalitatief hoogstaand te bouwen. De gemeente wil, volgend op het rijksbeleid, in 2050 volledig circulair zijn. Dit betekent dat er ook in de bouw nog stappen genomen moet worden. Dat kan het beste door samen op te trekken, aldus de gemeente.

Aanmelden kan door een email te sturen naar info@building.nl