Economie

Gemeente Groningen wil bijverdienen in de bijstand mogelijk maken

Het college van B&W wil dat het in Groningen mogelijk wordt om bij te verdienen in de bijstand. Dat stelt het college voor in een brief aan de gemeenteraad.


Leestijd: 1 minuut

GroenLinks bezorgd over studenten in Groningen die energie niet kunnen betalen
GroenLinks bezorgd over studenten in Groningen die energie niet kunnen betalen

Het moet daarmee lonender worden om de overstap te maken van een bijstandsuitkering naar betaald werk, vindt het college. Omdat er enerzijds sprake is van een toenemende krapte in veel sectoren en een mismatch tussen vraag en aanbod en anderzijds mensen aan de kant staan die om diverse redenen niet aan werk komen, wil het college deze groep mensen extra mogelijkheden bieden om toch stappen te kunnen zetten richting werk.

Het ziet bijverdienen in de bijstand als een belangrijke methode om dat doel te bereiken. Het college zet erop in om de overgang van uitkering naar werk lonender te maken, zodat

mensen er financieel op vooruitgaan als ze gaan werken.

De gemeente gaat onderzoeken hoe dit voornemen het beste kan worden aangepakt.