Economie

Gemeente lanceert nieuw steunpakket voor horeca, cultuur, FC Groningen en andere partijen

De gemeente Groningen lanceert een nieuw steunpakket, waarmee ze een groot aantal ondernemers en instellingen een steuntje in de rug kunnen geven. Het steunpakket richt zich onder andere op de horeca, de cultuursector en FC Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Gemeente lanceert nieuw steunpakket voor horeca, cultuur, FC Groningen en andere partijen
Gemeente lanceert nieuw steunpakket voor horeca, cultuur, FC Groningen en andere partijen

Belastingen voor terrassen kwijtschelden
Zo hoeven horecaondernemers geen precariobelasting te betalen voor de terrassen in de maanden maart tot en met juni. Er is namelijk geen gebruik is gemaakt van de terrassen gedurende die periode.

Hulp aan culturele instellingen
De gemeente helpt ook de Groningse cultuursector, die in de problemen is gekomen door het schrappen van evenementen. Regionale instellingen, zoals SPOT Groningen, Forum, Groninger Museum, Vera, Simplon en Grand Theatre kunnen bij de gemeente aankloppen voor steun. Er is 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het rijk verdubbelt die bijdrage. Voor lokale en kleinere instellingen die niet in aanmerking komen voor steun van het Rijk is ook 250.000 euro beschikbaar. De gemeente verwacht dat culturele partijen die meerjarige subsidies van het Rijk krijgen, niet in de problemen komen door corona. 

Opschorten rente en aflossing Euroborg NV.
FC Groningen hoeft een jaar lang geen rente en aflossing voor de leningen van het stadion Euroborg te betalen aan de gemeente. Ook wordt de onderhoudsagenda voor een jaar stilgezet. Het gaat niet om afstel, maar om uitstel. De lening wordt dus niet deels kwijtgescholden, alleen is FC Groningen een jaar langer bezig met aflossen. Voor dit jaar betekent het echter wel dat FC Groningen een lastenverlichting heeft van twee miljoen euro. Het kost de gemeente geen geld. 

Verlenging uitstel huur gemeentelijk vastgoed
Iedereen die vastgoed huurt van de gemeente, krijgt tot 1 september uitstel van betaling. Zo wordt voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen. De gemeente onderzoekt hoe maatwerk toegepast kan worden voor verzoeken tot kwijtschelding.

Verlening periode terugbetalen leges
Aangezien er tot 1 september geen evenementen gehouden mogen worden, verlengt de gemeente de periode waarover de leges voor geannuleerde evenementen terug betaald kunnen worden tot 1 september.

Tegemoetkomen
Wethouder Financiën Paul de Rook: ”Met dit pakket komen wij tegemoet aan de schade die veel partijen die voor de gemeente belangrijk zijn, lijden tijdens de coronacrisis. Op deze manier zorgen we ervoor dat een aantal instellingen door kan met de belangrijke functie die zij invullen voor de Groningse samenleving.”

Bovenstaande maatregelen voldoen aan het afwegingskader dat is vastgesteld door het college. Dit kader geeft aan op welke wijze omgegaan wordt met steunaanvragen. De raad wordt gevraagd eventuele wensen en bedenkingen over het steunpakket voor 15 juli kenbaar te maken.

Wethouder de Rook: “Uiteraard blijven wij in gesprek met het Rijk over de verdere tegemoetkoming voor schade die door de gemeente en Groningse instellingen en bedrijven wordt geleden tijdens de coronacrisis.”