Economie

Gemeente start campagne om ondermijning onder de aandacht te brengen. “Samen zien we meer dan alleen”

De gemeente Groningen start dinsdag een campagne die zich richt op ondermijnende criminaliteit in de vastgoedsector. De gemeente wil onder andere in gesprek met ondernemersverenigingen en vastgoedeigenaren op bedrijventerreinen om ze alert te maken op de signalen van ondermijning en ze handvatten geven om die signalen te melden. “Samen zien we meer dan alleen.”


Leestijd: 2 minuten

Risico op gebied van hennepteelt, drugshandel en vastgoed

De gemeente Groningen haakt daarmee aan bij een landelijke campagne van Meld Misdaad Anoniem, die zich dit jaar richt op de vastgoedsector. Dat doet ze in samenwerking met alle andere gemeenten uit de provincie.Dr. Edward van der Torre en prof. dr. Pieter Tops hebben in opdracht van de gemeenten onderzoek gedaan naar ondermijning in de Groningse gemeenten. Daaruit kwam naar voren dat er voor Groningen risico’s liggen op het gebied van hennepteelt, drugshandel en misstanden met vastgoed.

Onder- en bovenwereld

Ondermijning gaat over criminaliteit waarbij de boven- en onderwereld elkaar raken. Criminelen maken voor hun illegale activiteiten bijvoorbeeld gebruik van legale bedrijven en diensten. “Daarnaast ontwricht het ook de samenleving”, vertelt Astrid van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Groningen. “Als een huizenbezitter zijn panden laat verbouwen door mensen die niet mogen werken, zorgt dat voor een oneerlijke concurrentiepositie. Zo beïnvloedt het ook anderen en tast het de samenleving aan.”

De campagne richt zich op de bedrijventerreinen, omdat die gebieden niet alleen vatbaar zijn voor criminaliteit an sich, maar in het bijzonder ook voor ondermijnende criminaliteit. “Als er ook maar één iemand tussen zit die zich bezighoudt met louche praktijken, kan dat voor anderen een oneerlijke concurrentiepositie opleveren. Of misschien wel gevaarlijke situaties met zich meebrengen.”

De campagne heeft daarom twee doelen. Ondernemers alert maken op de signalen van ondermijning, én ze laten weten dat ze daarmee ergens naartoe kunnen. “Ondernemers die signalen oppikken hebben een bak aan informatie. Die informatie kan ervoor zorgen dat het probleem kan worden aangepakt, dus het is belangrijk dat ondernemers weten dat ze dat ergens kunnen melden. Ook als ze dat anoniem willen doen.”

Kleine tegenstrijdigheden

Die signalen verschillen per situatie en terrein, benadrukt Astrid, “maar denk aan dure locaties waar geen activiteit lijkt te zijn of werknemers die op ongebruikelijke tijden bij het pand arriveren. Het zijn vaak kleine tegenstrijdigheden waaraan je misschien al voelt dat er iets niet pluis is.”

De campagne loopt tot eind 2023. Daarna volgt een evaluatiemoment. “Concreet hopen we natuurlijk op meer meldingen, maar we vinden het net zo belangrijk dat het gesprek wordt gevoerd. Niet alleen richting ons of de politie, maar ook tussen ondernemers onderling. Want ondermijning gebeurt absoluut niet op elk bedrijventerrein, maar het is er wel. En samen zien we meer.”