Economie

Greenpeace: ‘Gezondheidsschade door nieuwe kolencentrale RWE Eemshaven’

De in aanbouw zijnde kolencentrale van RWE in de Eemshaven zal straks gezondheidsschade en economische schade opleveren, blijkt uit een onderzoek, zo meldt vandaag Greenpeace.


Leestijd: 1 minuut

Mensen leven korter als de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven vol in bedrijf gaat. Ieder jaar gaat het om veertig mensen die vroegtijdig overlijden. Daarnaast leidt de luchtvervuiling tot economische schade. Werknemers uit de omgeving van de centrales nemen straks meer dan 9.000 dagen per jaar ziekteverlof op. Dat blijkt uit een vandaag in opdracht van Greenpeace uitgebracht onderzoek naar de gezondheidsschade door kolencentrales.

De gezondheidsschade ontstaat vooral door het fijne stof dat mensen inademen, nadat miljoenen kilo’s stikstofoxiden en zwaveldioxiden via de schoorstenen in de buitenlucht belanden. Het inademen van fijn stof veroorzaakt een toename van hart- en longziekten. Onnodige schade, want voor de Nederlandse energievoorziening is deze nieuwe kolencentrale niet nodig.

Sanne van Keulen, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: ‘Nederland heeft al voldoende energiecentrales om het licht te laten branden. We gaan bovendien steeds meer schone energie produceren met onder andere wind en zon. Waarom zou je nu een kolencentrale bouwen die zorgt voor klimaatverandering, de natuur vervuilt én schadelijk is voor de gezondheid?’

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Stuttgart. Hun model om de gezondheidsschade te berekenen is ontwikkeld voor programma’s van de Europese Commissie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Greenpeace vindt het onbegrijpelijk dat gezondheidsaspecten tot nu toe nauwelijks een rol lijken te spelen in het debat over de nieuwe kolencentrale. Van Keulen: ’Mensen worden niet alleen ziek door de luchtvervuiling. Het kost de samenleving ook geld vanwege de ziektedagen en kosten voor de gezondheidszorg.’

Samen met veel andere Duitse en Nederlandse (milieu-)organisaties verzet Greenpeace zich al sinds 2007 tegen de bouw van de kolencentrale aan de Waddenzee. Op maandag 18 maart vindt een rechtszitting plaats bij de Rechtbank Groningen, waarbij Greenpeace openbaarheid eist van de correspondentie tussen RWE/Essent en de provincie Groningen over de kolencentrale.