Economie

Groningse bedrijven gezocht voor uniek pilotproject ‘Digitaal Veilig Ondernemen’

Veel ondernemingen, ook in Groningen, zijn al slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Om te voorkomen dat nog meer bedrijven hier slachtoffer van worden start in Groningen een uniek pilotproject ‘Digitaal Veilig Ondernemen’. Er worden 25 bedrijven gezocht die mee willen doen aan deze proef, die moet leiden tot een uniek keurmerk. Belangstellenden kunnen voor meer informatie of aanmelding een mailtje sturen naar Dennie Oosterbaan: dennie@osie73.nl .(Meer informatie: lees verder).>>


Leestijd: 2 minuten

Groningse bedrijven gezocht voor uniek pilotproject ‘Digitaal Veilig Ondernemen’
Groningse bedrijven gezocht voor uniek pilotproject ‘Digitaal Veilig Ondernemen’

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat veel ondernemingen en instanties getroffen worden door één of andere vorm van digitale criminaliteit. De gevolgen zijn vaak groot. Naast financiële- en imagoschade kost het tijd om weer op het oude niveau in bedrijf te komen en vaak treedt vertrouwensverlies op bij ketenpartners en personeel, zo meldt Bedrijvenvereniging WEST.

Nieuw keurmerk?

Voortbouwend op wat er al gebeurt op het gebied van bestrijding van cybercriminaliteit hebben de Gemeente Groningen en de Groninger bedrijvenverenigingen GCC, WEST, ZO en VBNO een pilot gedefinieerd voor een werkwijze 'Digitaal Veilig Ondernemen'. In samenwerking met allerlei instanties wordt bekeken of de werkwijze zich kan ontwikkelen tot een keurmerk. Daarom wordt samengewerkt met Politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Platform Veilig Ondernemen en vele anderen.

In samenwerking met Cyber Security Centrum Noord-Nederland is een scan opgesteld met als belangrijkste doel om de digitale weerbaarheid tegen digitale dreigingen waaronder cybercrime van bedrijven in Noord-Nederland te vergroten. 25 bedrijven van verschillende grootte en uit verschillende branches kunnen meedoen aan deze pilot en de scan Digitale Weerbaarheid uit te voeren.

Scan Digitale Weerbaarheid
Onder leiding van een gecertificeerde security expert voert een team studenten een scan uit. De scan gaat in op vier onderdelen:

  • Mens: wat doet u als ondernemer aan uw eigen digitale vaardigheden, van welke kennispartners maakt u gebruik en hoe zorgt u voor bewustwording voor uw medewerkers rondom het thema informatiebeveiliging;
  • Organisatie: wat heeft u als ondernemer aan processen geregeld rondom informatiebeveiliging. Hoe houdt u dit bij en actualiseert u deze processen;
  • Techniek: bent u bekend met de potentiële risico’s van Wifi, intern netwerk, databeheer, aangesloten apparatuur en website;
  • Digitale voetafdruk: wat is er bekend op internet over uzelf en mijn bedrijf en welke potentieel risico’s levert dit op voor u.

Meer informatie:

De bedrijvenverenigingen zoeken nu deelnemers voor de scan Digitaal Veilig Ondernemen.
Voor nadere toelichting of voor aanmelding kunt u contact opnemen met Dennie Oosterbaan via dennie@osie73.nl