Economie

Partnerbijdrage

Interview over nieuw ontwikkelde training Stakeholder management

In dit artikel behandelen we een interview dat we met Fred Batten, trainer en coach bij Agile Scrum Group, hebben gehouden. Hij is expert rondom het onderwerp stakeholder management. In dit interview zijn we dieper ingegaan op het onderwerp en leren wij waarom goed stakeholder management van belang is en wat hoe dit gecombineerd wordt met het Agile werken.


Leestijd: 3 minuten

Interview over nieuw ontwikkelde training Stakeholder management
Interview over nieuw ontwikkelde training Stakeholder management

“Stakeholder management gaat onder andere over het inzicht krijgen in de behoeftes die leven in relatie tot een product of project. Daarnaast draagt stakeholder management bij aan het creëren van een draagvlak voor het bereiken van een gezamenlijk resultaat. Het ‘wij gevoel’ wordt zeer naar voren gebracht in plaats van dat de individuele belanghebbende naar een resultaat werken. Verder zorgt stakeholder management voor het overdragen van kennis over elkaars processen, wat leidt tot het hebben van meer begrip voor de ander. Een niet te vergeten aspect van stakeholder management is het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor team/afdeling overstijgende processen, wat ook meer begrip en saamhorigheid oplevert.”

“Stakeholder management is met name van belang om te zorgen dat er draagvlak is voor het resultaat dat neergezet gaat worden. Hiervoor is het van belang dat iedereen zich gehoord voelt. Om het laatstgenoemde te bereiken is het noodzakelijk dat ieders belang helder moet zijn. Dit lijkt een open deur, maar geregeld zien wij dat er alleen maar standpunten worden uitgewisseld en dat het belang achter het standpunt niet helder wordt. Om die reden wordt er in de stakeholder management training van Agile Scrum Group aandacht gegeven aan, wat ik noem, de zachte kant van stakeholder management. Praktisch gezien betekent dit inzicht krijgen in hoe je gesprekken voert, zodat de belangen duidelijk worden. Het inzicht wordt verkregen door enerzijds een stuk theorie met betrekking tot dit onderwerp, maar er is ook ruimte gereserveerd om hier mee te oefenen.”

“Bij Agile werken is de stem van de klant heel erg belangrijk. Alleen als de klant ervaart dat er waarde is toegevoegd, is er echt voortuitgang geboekt. Daarom wordt er binnen het Agile werken continue gecheckt of er vooruitgang is geboekt door middel van het toepassen van korte iteraties. Door op vaste momenten met stakeholders te bespreken wat de volgende stap in de productontwikkeling gaat zijn en het daarna iteratief (herhalend) te ontwikkelen en daarbij continu te laten zien aan de stakeholders, wordt resultaat geboekt. Op deze manier passen Agile werken en stakeholder management perfect bij elkaar.”

“Door middel van het bijwonen van een training kan Agile Scrum Group extra waarde toevoegen aan jullie stakeholder management. Wij kunnen dit op twee manieren faciliteren: 1) via een open-inschrijving training of 2) met een in-company traject. De in-company trainingen leveren extra toegevoegde waarde doordat de Product Owners binnen een bedrijf van elkaar leren. Geregeld zien we dat de Product Owners na de training met elkaar in contact blijven om zich samen te blijven ontwikkelen rond het onderwerp stakeholder management.

Aanvullend kan een Agile coach van Agile Scrum Group in de praktijk meedraaien en adviezen geven. Dit kan heel praktisch door bijvoorbeeld mee te kijken bij stakeholder overleggen en tips te geven. Een andere manier is om bijvoorbeeld samen een stakeholdermap op te stellen of te reviewen. Afhankelijk van de behoeftes geven we hier invulling aan.”

“De nieuwe training is ontwikkeld, omdat bij onze cursisten de behoefte ontstond om nog praktijkgerichter bezig te gaan. Een toegevoegd element is het uitwisselen van ervaringen met andere Product Owners wat als erg waardevol wordt gezien. Vandaar dat een belangrijk onderdeel van de nieuwe training de intervisie is met de andere cursisten. Hierin kunnen de cursisten zaken aandragen waar ze tegenaan zijn gelopen in het kader van stakeholder management in hun eigen werkomgeving. Bij voorkeur gaat het dan om ervaringen met de theorie uit de training die ze in de praktijk hebben toegepast. Echter er is ook ruimte om andere zaken in te brengen.”