Economie

Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn

Vanaf vandaag, maandag 6 februari, kunnen inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hun mening geven over plannen voor de Lelylijn. Inwoners kunnen hun mening geven over de vraag welke kansen ze zien, en welke zorgen ze eventueel hebben. Ze kunnen onder meer aangeven welke tracé volgens hen het beste zou zijn, en waar ze behoefte aan hebben. Zo hopen de initiatiefnemers te kunnen komen tot de meest optimale invulling van de nieuwe lijn, met een zo groot mogelijk draagvlak in het Noorden.


Leestijd: 1 minuut

Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn
Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn

Inwoners kunnen vanaf vandaag online hun voorkeuren en waarden voor de Lelylijn doorgeven aan de overheid. Dat doen ze door een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) in te vullen. Dat is een innovatieve methode om burgers te raadplegen over vraagstukken en dilemma’s van bestuurders. De raadpleging staat open van maandag 6 februari tot 31 maart. Voor de zomer worden de eerste resultaten verwacht. Deze resultaten zullen worden gebruikt bij het nemen van beslissingen over de Lelylijn.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er 3 miljard euro is gereserveerd om, met medefinanciering van de regio en Europese fondsen, de Lelylijn aan te leggen. De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt. Het Rijk en de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen hebben afgesproken dat inwoners al direct vanaf het begin betrokken worden bij het maken van die plannen. Dat is bijzonder omdat het de eerste keer is dat inwoners op deze manier in de onderzoeksfase van een groot infrastructureel project betrokken worden.

Het participatietraject stopt niet bij de PWE. Gedurende de hele looptijd van het onderzoek naar de Lelylijn zullen inwoners betrokken worden. Het eerstvolgende moment zijn de schetsontwerpsessies, waarin inwoners kunnen meedenken over verschillende varianten van de Lelylijn.

Via de website www.lelylijnraadpleging.nl kan de online raadpleging worden ingevuld.