Economie

Partnerbijdrage

Is bitcoin en de blockchain de toekomst?

De hype rond crypto in Groningen is al enige jaren aan de gang waarbij de markt inmiddels wat afgekoeld lijkt te raken. Hoge koersen zijn getemperd maar de crypto staat nooit stil. De ontwikkelingen van de blockchain gaan iedere dag door. Nieuwe mogelijkheden worden er gecreëerd om maatschappelijk meer toegevoegde waarde te creëren en op deze manier meer onderdeel te worden van ons leven. Maar wat als bitcoin, de hoofdrolspeler van de blockchain faalt? Wat als de mogelijkheid voor iedereen om peer-to-peer waarde te versturen en ontvangen zonder dat er een centrale tussenliggende partij van de overheid of de bank tussen zit verloren gaat?


Leestijd: 2 minuten

Is bitcoin en de blockchain de toekomst?
Is bitcoin en de blockchain de toekomst?

Het grote verschil tussen de blockchain en het hedendaagse systeem is dat de Bitcoin voor een toekomst zorgt dat iedereen privé toegang kan hebben tot zijn vermogen. Tevens biedt de blockchain vele andere voordelen zoals ook te zien is in de agrifood- en energiesector maar ook de kraamzorg. Een voorbeeld is het bedrijf The Fork die zich inzet voor een supply chain die van de boer tot aan het bord meer efficiency en transparantie wil verzorgen. Ledger Leopold werkt aan een oplossing voor de administratieve handelingen die komen kijken bij de zorg in Nederland.

Het is nog geen 10 jaar geleden dat deze ontwikkeling, die vooral bekend staat als Bitcoin, nog in de kinderschoenen stond. Er waren destijds nog maar een klein aantal bedrijven die het aandurfden om met deze techniek aan de slag te gaan. De voordelen en mogelijkheden van de blockchain waren destijds nog maar beperkt, maar dankzij een steeds verdere omarming van bedrijven, overheden en de maatschappij weet het zich meer te ontwikkelen en de toepassingen meer vorm te geven. Creditcardbedrijf Mastercard gaat het voor klanten mogelijk maken om betalingen te verrichten met bepaalde cryptomunten via het reeds bestaande betalingsnetwerk. Hierbij zou een gnosis coin wellicht gebruikt kunnen worden. Men ziet het als het voorbereiden op een toekomst van crypto en betalingen. Tesla heeft het mogelijk gemaakt om betalingen met de digitale munt te voldoen. PayPal introduceerde betalingen via crypto.

Ongeacht de prijs van de crypto zoals een Dogecoin, zijn de principes behorende bij de crypto industrie nog belangrijker. Indien de crypto faalt, geeft dit een signaal af aan de maatschappij. Het zou betekenen dat de overheid, censuur en corruptie door de overheid nog steeds mogelijk is. Indien de crypto slaagt zou dit een overwinning zijn op het gebied van vrijheid, transparantie en onafhankelijk van de overheid. Dogecoin kopen zou handig zijn op zo’n koopmoment.

Crypto en met name Bitcoin is een van de meest veilige netwerken ooit bedacht. Het is veerkrachtig, stabiel en vrij van rechten of zonder toestemming van derden. Open voor iedereen op deze wereld. Het feit dat Bitcoin niet gecensureerd kan worden zegt al genoeg. Crypto staat voor maatschappelijke en individuele vrijheid. Het zijn objecten van de waarheid en een vorm van vrije meningsuiting.