Economie

ISO-certificaat voor facilitair bedrijf RuG

Het Facilitair Bedrijf (FB) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft het ISO-kwaliteitscertificaat behaald. Hiermee voldoet het FB aan de gestelde kwaliteitseisen van de ISO (International Organisation for Standardisation). Het FB is getoetst door bureau Veritas. Het behaalde certificaat wordt op 21 juni overhandigd aan het College van Bestuur en aan de directie van het FD.


Leestijd: 1 minuut

Bij het FD is de afgelopen anderhalf jaar een managementsysteem ingevoerd dat is gebaseerd op de volgende kwaliteitsprincipes: klantgerichtheid, betrokkenheid van medewerkers, continue verbetering van de prestaties en win-win relaties met leveranciers. Het systeem biedt een houvast voor continue verbetering van de dienstverlening aan de klant. De ISO-certificering is een extra garantie voor zowel de klant als de medewerkers.De ISO bestaat uit vertegenwoordigers en deskundigen vanuit alle delen van de wereld. De ISO ontwikkelt normen en richtlijnen die van betekenis zijn voor alle soorten bedrijven en zorgt ervoor dat handel tussen landen makkelijker en eerlijker verloopt.Het FB van de RUG is gevormd op 1 januari 2000 uit de toenmalige Centrale Diensten en onderdelen van de Dienst Huisvesting en Bouwzaken, Post- en Archiefzaken en de telefooncentrale. Het FB bestaat uit vier units, namelijk gebouw- en terreinbeheer, logistiek, restauratieve voorzieningen en grafimedia. Het bedrijf telt 250 medewerkers en behaalde in 2000 een omzet van meer dan 77 miljoen gulden.