Economie

Partnerbijdrage

Jezelf ontwikkelen op professioneel gebied

Om je dagelijks werk leuk te houden, is het belangrijk om jezelf regelmatig uit te dagen. Dit doe je door eens in de zoveel jaar op zoek te gaan naar een nieuwe functie bij je huidige werkgever, of bijvoorbeeld een functie elders. De werkgelegenheid in de regio Groningen is groot momenteel, waardoor je vrij makkelijk een nieuwe baan vindt in de meeste sectoren. Een andere manier om jezelf te blijven ontwikkelen op professioneel gebied is het volgen van opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding accountancy op associate degree niveau. Onder een associate degree verstaat men een tweejarige hbo-opleiding. Het is een verkort programma, daar een reguliere hbo-opleiding vier jaar duurt.


Leestijd: 2 minuten

Groningers met bijstandsuitkering mogen bijverdienen met parttime werk
Groningers met bijstandsuitkering mogen bijverdienen met parttime werk

Wanneer je een opleiding wilt gaan volgen die van meerwaarde is voor je huidige werkgever, loont het om te informeren of je werkgever financieel bij wil dragen. De meeste werkgevers beschikken over een potje waaruit opleidingen van medewerkers bekostigd worden. Op deze manier hoeft een opleiding als hbo accountancy weinig te kosten. Bespreek samen met je werkgever welke opleiding wat toevoegt aan het werk wat je dagelijks uitvoert. Door een opleiding te volgen verruim je de kennis over relevante onderwerpen en houd je de kennis up-to-date.

Naast de mogelijkheid om een opleiding te volgen van meerdere jaren, kun je ook voor een korte cursus kiezen. Er zijn verschillende online platforms waarop deze cursussen, veelal in het Engels, worden aangeboden. Het is afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent, hoe groot het aanbod aan online opleidingen is.

Naast de mogelijkheid om bij een externe partij een opleiding te volgen, kun je ook bij je werkgever zelf een cursus organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een cursus over soft skills. Bij soft skills kun je denken aan het verbeteren van vaardigheden als kritisch denken, het tonen van leiderschap, het tonen van aanpassingsvermogen en probleemoplossend werken. Het voordeel van een dergelijke cursus is het feit dat deze voor iedere medewerker relevant is. Daarbij vormt het volgen van een cursus een vorm van teambuilding. In het bijzonder wanneer je de cursus afsluit met een gezellige borrel, wanneer je tijdens de cursus samen luncht, enzovoorts.

Werken in een andere omgeving brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Voorkom dat je vastroest in het patroon dat je huidige werkgever volgt, door eens in de zoveel tijd van werkgever te wisselen. Zoals eerder al genoemd is het aantal beschikbare vacatures in veel branches groot momenteel. Daar waar het aantal kandidaten per vacature laag ligt. Het biedt je kansen om juist in deze periode op zoek te gaan naar ander werk. Niet alleen van werkgever wisselen is een optie. Je kunt er ook voor kiezen om een andere functie te vervullen binnen de organisatie waar je nu werkt. Het is belangrijk om op een hele andere afdeling te gaan werken. Zo doe je nieuwe contacten op en leer je anders naar zaken binnen de organisatie te kijken.