Economie

Kwart meer WW-uitkeringen dan jaar geleden

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen lag in juni 25,1 procent hoger dan in juni 2019. Eind juni 2020 telde Groningen 10.278 WW-uitkeringen en dat zijn er 2.060 meer dan een jaar eerder. Het aantal WW-uitkeringen nam ten opzichte van mei wel licht af met 1,6 procent (168 uitkeringen).


Leestijd: 2 minuten

Kwart meer WW-uitkeringen dan jaar geleden
Kwart meer WW-uitkeringen dan jaar geleden

De hogere aantallen WW-uitkeringen worden grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis. In de afgelopen maanden nam het aantal uitkeringen steeds toe. Die trend is in juni dus een halt toegeroepen, hoewel het verschil met een jaar eerder dus groot is. 

In juni daalde het aantal uitkeringen vooral bij de uitzendbedrijven (bouwberoepen), de industrie en in vervoer & logistiek ten opzichte van mei. Vooral de jongeren tot 27 jaar ontvingen vaker een WW-uitkering sinds de uitbraak van het coronavirus. In juni neemt het aantal WW-uitkeringen aan jongeren echter af. Dit komt doordat jongeren vaak werken via uitzendbedrijven en in bouwberoepen. In deze sectoren is in de zomer meer werk. Ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen aan jongeren wel veel hoger. Hieruit blijkt de impact van corona op de werkgelegenheid voor jongeren, die veel werken in getroffen sectoren zoals horeca en detailhandel.

Nederland: ontwikkeling WW verschilt per regio
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 300.597. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 301.073. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 476 (0,2%). In negen van de twaalf provincies daalt het aantal WW-uitkeringen. De afname is het grootst in de noordelijke provincies, met Drenthe aan kop (-3,5%). In Noord-Holland, Flevoland en Limburg stijgt het aantal WW-uitkeringen, het meest in Noord-Holland met 2,7%.

Een jaar eerder telde Nederland nog 242.662 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 507.935 uitkeringen (23,9%). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In juni was de ontwikkeling van de WW in het noorden gunstiger dan in de rest van het land. In alle drie de noordelijke provincies nam het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind juni in de provincie Friesland 11.406 WW-uitkeringen; 3,0% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juni 22,5% hoger dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juni af met 3,5% naar 8.532. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 18,5%.