Economie

Lerarentekort Groningen neemt toe

Het lerarentekort neemt toe in de provincie Groningen. Vooral in het voortgezet onderwijs is er sprake van personeelstekorten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. De verwachting is dat de tekorten de komende jaren aanhouden.


Leestijd: 2 minuten

Lerarentekort Groningen neemt toe
Lerarentekort Groningen neemt toe

In het onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen tijd flink af. Eind mei 2022 hadden 140 docenten een WW-uitkering. Daartegenover stonden 170 openstaande vacatures voor docenten. Hiermee zijn er opnieuw minder werkzoekenden beschikbaar voor een groeiend aantal onderwijsvacatures. 

Al voor de coronacrisis waren lerarentekorten een belangrijk thema in het onderwijs. De tekorten zijn sindsdien verder toegenomen en de verwachting is dat deze de komende jaren aanhouden. In het Noorden concentreren de personeelstekorten zich vooral in het voortgezet onderwijs. Al langere tijd zijn er tekorten aan docenten exacte vakken (wiskunde, natuurkunde scheikunde, biologie, ict/informatica) en talen. Meer en meer breiden de tekorten zich uit tot andere vakgebieden, zoals economie en maatschappijleer. Alleen voor docenten kunst en cultuurvakken is nog geen krappe arbeidsmarkt. 

In het primair onderwijs is het tekort aan leraren basisonderwijs het grootst in de Randstad, al breidt het aantal regio’s met een krappe arbeidsmarkt steeds verder uit. In de arbeidsmarktregio Groningen zijn meer werkzoekenden beschikbaar voor de openstaande vacatures, maar ook hier hebben veel scholen in het basisonderwijs te maken met lerarentekorten. De komende jaren verlaten veel leraren door pensionering het onderwijs. Daarbij komt dat tekortvakken als wiskunde en Nederlands te maken hebben met een dalende instroom in de lerarenopleiding. Ook voor economie en Frans daalt de instroom. De verwachting is dan ook dat de lerarentekorten de komende jaren aanhouden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die vanuit een andere sector willen overstappen naar het onderwijs.

Ook in andere sectoren zette een daling van het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen in mei door. Eind mei telde Groningen 5.470 WW-uitkeringen. Dat is 1,8 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in mei af met 267 uitkeringen (-4,7 procent) ten opzichte van vorige maand. Vanuit alle sectoren daalde de WW. Eind mei 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-30,0 procent).Met die voortdurende daling zijn er steeds minder werkzoekenden beschikbaar voor de groeiende vacaturemarkt. Dit leidt in veel sectoren tot een krappe arbeidsmarkt.