Economie

Logiesverstrekkende bedrijven in Groningen: promotie en kwaliteit op maat

De drie noordelijke provincies hebben een project om het onderlinge overleg tussen hotels in de provincie Groningen te versterken, een forse subsidie gegeven.


Leestijd: 1 minuut

Stichting Hoteloverleg Groningen i.o. (Koninklijke Horeca Nederland Regio Groningen)wil de positie van logiesverstrekkende sector in Groningen versterken ten opzichte van concurrerende regio’s. Daartoe zullen de hotels in de provincie op verscheidene terreinen veel meer gaan samenwerken.Gekozen is voor een driesporenstrategie:- clustervorming op basis van regionale binding;- kwaliteits- en rendementsverbetering;- communicatie en promotie.Aan het samen in de markt zetten van steden, regio’s en landsdelen op een professionelere manier dan tot nu toe het geval is, wordt grote waarde gehecht, daar de verwachting is dat binnen Nederland en zelfs Europa een strijd om de gunst van de toerist zal ontbranden tussen steden en regio’s dan wel landsdelen. Individuele inspanningen zullen volgens die opvatting weinig tot niets opleveren. Het initiatief in Groningen is opgezet in navolging van vergelijkbare initiatieven in Drenthe.Voor het project, dat openstaat voor alle hotels in Groningen 170.605 euro beschikbaar gesteld uit EZ/Kompasmiddelen.