Economie

Meer WW-uitkeringen, vooral vanuit horeca en uitzendbureaus

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in maart met 53 procent toegenomen ten opzichte van februari. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Het gaat om sectoren die vaak grotendeels zijn stilgevallen door de coronamaatregelen.


Leestijd: 2 minuten

Ruim een derde minder WW-uitkeringen dan vorig jaar
Ruim een derde minder WW-uitkeringen dan vorig jaar

Vooral meer nieuwe WW-uitkeringen vanuit horeca, uitzendbedrijven en cultuursector
In maart ontstonden in Groningen 1.442 nieuwe WW-uitkeringen en werden 954 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 53% toe ten opzichte van februari. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 5% lager dan in februari 2019.

Afgelopen maand nam landelijk vooral het aantal nieuwe uitkeringen toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ legt de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport & recreatie. Maar ook in detailhandel non-food en vervoersector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Aantal WW-uitkeringen toegenomen
Eind maart telde Groningen 9.178 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart toe met 470 uitkeringen (5,4%) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Groningen nog altijd 357 lager (-3,7%).

Overal in Nederland toename WW
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.200. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.200 (4,3%). In alle provincies nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 17.300 uitkeringen (-6,5%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.