Economie

Noord-Nederland blij met aandacht kabinet voor waterstof en andere duurzame energie

De drie noordelijke provincies zijn blij met de aandacht van het kabinet voor waterstof en andere duurzame energie. Dat helpt om de energiekosten omlaag te brengen, en bovendien is dat één van de speerpunten van de Noordelijke economie. “Duurzaamheid is goed voor Nederland, én goed voor het Noorden”, aldus de drie provincies die een Samenwerkingsverband Noord Nederland hebben gevormd.


Leestijd: 2 minuten

Provincie Groningen krijgt mogelijk eigen energiebedrijf
Provincie Groningen krijgt mogelijk eigen energiebedrijf

Het kabinet heeft met Noord-Nederland zelfs “gouden kansen” in handen om de omschakeling naar duurzame energie te versnellen. Daardoor wordt het mogelijk om de klimaatdoelstellingen te halen en blijven bedrijven en huishoudens in de toekomst hopelijk niet meer kampen met torenhoge energierekeningen.

Dat is de eerste reactie van Noord-Nederland op de Miljoenennota van het kabinet. Het Noorden is positief over de verhoogde ambities van het kabinet met Wind op Zee en de productie van groene waterstof, die vorige week al bekend werden.

Het is van belang dat het Rijk samen met Noord-Nederland, de eerste Hydrogen Valley van Europa, optrekt om de ervaringen rondom duurzame energievoorziening verder te ontwikkelen.  Zo kan in grote stappen meer mkb, industrie en woonwijken in heel Nederland van het gas af en kunnen we versneld afscheid nemen van de huidige torenhoge energierekeningen.

Het Noorden wil snel werk maken van duurzame, schone en betaalbare energie. “Noord-Nederland wil vaart maken”, zegt René Paas, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. “Wij verlangen van het kabinet dezelfde snelheid.” Hij ziet dat het kabinet stappen in de goede richting neemt. “Samenwerking en ondersteuning blijft nodig om de unieke positie van Noord-Nederland te benutten”.

Het Noorden zet op het gebied van duurzame energie al grote stappen. Er worden resultaten geboekt met waterstof en aquathermie: in Hoogeveen wordt hard gewerkt om een woonwijk op waterstof aan te sluiten en in Friesland worden al tientallen bruggen bediend via het op aquathermie aangesloten circulaire Swettehûs.

Perspectief voor de landbouw onderstreept

De koning ging in de Troonrede ook in op het perspectief voor de landbouwsector. “De omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel, maar biedt boeren perspectief op een goede toekomst en een fatsoenlijk inkomen.”

Paas: “Het is goed dat deze Troonrede het belang van perspectief voor de sector onderschrijft”. Het Noorden werkt in een Regio Deal al nauw samen met de sector, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen en het Rijk om duurzame en natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Daarnaast werkt een groot aantal partijen in het innovatieprogramma ‘Fascinating’ samen aan hoogwaardige landbouw en voedselvoorziening.

Lelylijn

De regering wil blijven samenwerken aan oplossingen voor vandaag en de toekomst voor allen. Kortom, in verbinding met elkaar op zoek naar oplossingen. “Maar in verbinding staan met elkaar betekent ook dat er tussen het Rijk en de regio in fysieke zin goede verbindingen moeten zijn” aldus Paas. De aangekondigde Nationale Woon- en Bouwagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. Met het Deltaplan heeft Noord-Nederland eerder aangetoond een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het woningtekort en aan het vergroten van het toekomstige verdienvermogen van Nederland.

Dat vraagt wel om een goede ontsluiting van het Noorden.  Hiervoor pleiten de noordelijke overheden en het bedrijfsleven voor de aanleg van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en het versnellen van het bestaande spoor.