Economie

Ondernemers: “Alternatief voor reclamebelasting Groningen”

“Invoering van reclamebelasting leidt tot een verdere lastenverzwaring voor ondernemers, waarvan velen het momenteel economisch toch al zwaar hebben. Om verrommeling van de binnenstad en uitbundige reclame toch tegen te gaan is zo’n belasting ook helemaal niet nodig. In Haren en in Tilburg werken ondernemers en gemeente samen, en daar kan het doel van een nette stad bereikt worden zonder de belasting te verhogen”. Dat betoogden gisteravond ondernemers en ondernemersorganisaties.


Leestijd: 1 minuut

In het Stadhuis lieten leden van de raadscommissie zich informeren over een voorstel van B &W om te komen tot invoering van reclamebelasting vanaf 1 januari 2024. Volgens wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) moet worden voorkomen dat de binnenstad veel te rommelig wordt en geen nette aanblik meer biedt wanneer er veel te veel en te grote reclame-uitingen zijn.

Volgens Groningse ondernemersorganisaties is het op zichzelf lovenswaardig om te trachten de stad zo netjes mogelijk te houden. Maar volgens hen is een reclamebelasting daarvoor niet nodig.

Zo betoogde Henk Broekema, voorzitter van de ondernemersvereniging Ondernemend Haren, dat daar al matregelen zijn genomen tegen te uitbundige reclame, in onderling overleg tussen ondernemers en gemeente.

Volgens Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, vormt Tilburg een inspirerend voorbeeld voor de vraag hoe je een binnenstad in eendrachtige samenwerking netjes kunt houden. Hij riep de gemeente op om af te zien van de belastingmaatregel. Volgens hem heeft de wethouder van financiën van Tilburg Groningen uitgenodigd om met een delegatie naar die stad te komen om te laten zien hoe je de binnenstad netjes kunt krijgen zonder de lasten voor ondernemers te verzwaren.

(Meer over de reclamebelasting vandaag ook op de Groninger Ondernemers Courant)