Economie

Ondernemers SBE Eemsmond: slagvaardiger organisatie

De stichting SBE, een organisatie van ondernemers in de Eemsmond, wil zich in de toekomst slagvaardiger en krachtdadiger opstellen. Daarom wordt de organisatievorm veranderd van stichting in vereniging.


Leestijd: < 1 minuut

SBE is een afkorting die staat voor Samenwerkende Bedrijven Eemsmond. Tot nu toe is als organisatievorm een stichting gekozen, maar dat moet, wanneer de leden er mee instemmen, spoedig een vereniging worden.De SBE stelt zich ook als vereniging ten doel de belangen van het bedrijfsleven in de Eemsmond te behartigen, zo laat secretaris mevr. drs. J.D. Kimkes weten in een persverklaring.Het andere doel van SBE is het bijdragen aan de ontwikkeling van de economische kernzone Delfijl/Eemshaven..Voorzitter van de nieuwe vereniging wordt oud-Gasunie topman mr. drs. C.W.A. Hendrikse