Economie

Vragen Groningse gemeenteraadsleden over fabriek Icopal in Hoogkerk

Gemeenteraadsleden van de fracties van GroenLinks, SP en PvdA in Groningen hebben vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van stankoverlast ,volgens hen afkomstig van het dakbedekkingsbedrijf Icopal in Hoogkerk. Volgens deze raadsleden vragen buurtbewoners zich af of de uitstoot van het bedrijf wel gezond is, en of het wel verstandig is om zo’n bedrijf zo dicht bij een stadswijk te hebben.


Leestijd: 1 minuut

Vragen Groningse gemeenteraadsleden over fabriek Icopal in Hoogkerk
Vragen Groningse gemeenteraadsleden over fabriek Icopal in Hoogkerk

Volgens de fracties is het de afgelopen vijf jaar drie keer gebeurd dat er sprake was van stankoverlast.

In 2014 voerde de GGD een onderzoek uit en werden door het bedrijf verbeteringen aangebracht. “Echter de tijd staat niet stil net zo als de wet en regelgeving rondom de uitstoot van de industrie. Zo krijgt met de komst van de nieuwe omgevingswet de gemeente een grote rol in het bepalen van de aard en omvang van de uitstoot die via de schoorsteen de lucht in verdwijnt”, aldus de fracties.

SP gemeenteraadslid Wim Koks: “Milieuwetgeving en de handhaving daarvan is een ingewikkelde kwestie waar je als gewone sterveling lastig een vinger achter krijgt. Het bedrijf, de GGD, de Omgevingsdienst en de gemeente spelen allemaal een deun mee met als resultaat een chaotisch geheel. Wij willen dat het gemeente bestuur nu een definitief de zorgen bij omwonenden wegneemt”.

Vandaar dat de fracties van GroenLinks, SP en PvdA vragen hebben gesteld. Voor de derde keer in tien jaar. Ceciel Nieuwenhout, raadslid GroenLinks: “Het is lang geleden dat de GGD een gezondheidsonderzoek heeft uitgevoerd. Het is hoog tijd voor een nieuwe analyse van de uitstoot van Icopal gebaseerd op de zorgen van de omwonenden en de nieuwste regelgeving.”

Vervolgens is Jan Pieter Loopstra, PvdA-raadslid ook nog benieuwd naar het aantal meldingen van stankoverlast in de wijken Hoogkerk, Gravenburg, de Held en Vierverlaten: “Met name als de windrichting zuid west blaast Icopal de uitstoot die kant op. Dat roept de vraag op of het nog wel van deze tijd is dat dergelijke bedrijven, heel belangrijk voor de stad, wel gevestigd zijn op de juiste plek. Dicht tegen woonwijken aan dat vindt niemand prettig.”