Economie

Regio Groningen - Assen: minder bedrijfskavels verkocht, maar vraag blijft groot

Het afgelopen jaar 2023 werden er minder bedrijfskavels verkocht in de regio Groningen – Assen. Bedroeg het aantal verkochte kavels in 2022 nog 35, dat waren er in 2023 dertig. Ook qua oppervlakte was er sprake van een daling. Bedroeg het oppervlak aan verkochte bedrijfskavels in 2022 nog 23 hectare, dat waren in 2023 nog 13,5 hectare. Dat blijkt uit de Bedrijventerreinenmonitor, die jaarlijks door Regio Groningen-Assen wordt opgesteld.


Leestijd: 2 minuten

Van de in 2023 verkochte 13,5 hectare werd ruim een derde deel verkocht aan industrie / productiebedrijven.

Koploper was de gemeente Midden-Groningen, waar 3,8 hectare werd verkocht. De gemeenten Groningen en Noordenveld volgden met respectievelijk 2,8 en 2,6 hectare. De voorgaande jaren vond de verkoop met name in Groningen en Assen plaats.

Verklaring

Belangrijkste verklaring voor het feit, dat er minder hectares werden verkocht, is dat er geen grote kavels werden uitgegeven. Zo was in 2022 de verkoop van een kavel van 6 hectare in Assen aan de M&G Groep goed voor een kwart van de uitgifte. Omdat dergelijke grote kavels niet ieder jaar worden verkocht, zal de uitgifte van jaar tot jaar blijven fluctueren. Het langjarig gemiddelde is daarom een betere graadmeter en die vertoont een stijgende tendens, zo laat Regio Groningen – Assen weten in een nieuwsbrief.

Productiebedrijven

Opvallend is dat ruim een derde van de grond werd verkocht aan productiebedrijven. “Dit botst met het heersende beeld, dat deze sector langzaam in belang afneemt. Daar staat tegenover, dat nauwelijks grond werd verkocht aan bedrijven uit de sector transport en logistiek. Dit terwijl deze sector de afgelopen jaren goed was voor een groot deel van de vraag”, zo schrijft de Regio Groningen – Assen.

Veel belangstelling

De vraag naar kavels in de regio is onverminderd groot. Dat geldt voor alle gemeenten binnen de regio. Er zijn veel gesprekken met gegadigden in een vergevorderd stadium. “De verwachting is daarom, dat ook in 2024 weer flink wat grond wordt verkocht”.

Behoefte aan ruimte

De regio Groningen-Assen wil ook in de toekomst kunnen voldoen in de ruimtebehoefte van bedrijven. Daarom is medio vorig jaar besloten, om enkele bedrijventerreinen aan de voorraad toe te voegen. Het gaat om bedrijventerrein Meerstad en een uitbreiding van Westpoort in de gemeente Groningen en om een uitbreiding van Werklandschap Assen-Zuid.

Volgens Carine Bloemhoff, wethouder van de gemeente Groningen en voorzitter van het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Economie is dat hard nodig: “Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en hebben ruimte nodig. Dat kan voor een deel op deze nieuwe bedrijventerreinen. Maar daarnaast willen we ook ruimte proberen te maken op onze bestaande bedrijventerreinen, door de ruimte daar beter te benutten!“.

Foto boven: Westpoort. Bron van deze informatie en foto: Regio Groningen – Assen.