Economie

Platform Regio Groningen-Assen aan de slag met bijscholing in het mkb

De kerngroep van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen organiseert dinsdag 23 november een themabijeenkomst over het onderwerp: “(bij)scholing in het mkb”. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is om te investeren in medewerkers. Daardoor worden bedrijven sterker en voelen medewerkers zich meer verbonden met het bedrijf. De platformbijeenkomst heeft als doel om zoveel mogelijk regionale mkb-ondernemers te koppelen aan projecten, initiatieven en collega-mkb'ers die praktische hulp kunnen bieden bij de (bij)scholing van medewerkers.


Leestijd: 2 minuten

Platform Regio Groningen-Assen aan de slag met bijscholing in het mkb
Platform Regio Groningen-Assen aan de slag met bijscholing in het mkb

Al sinds 2011 is het Economisch Platform de noemer waaronder elk jaar bijeenkomsten plaatsvinden van en voor ondernemers uit de regio Groningen-Assen. Ook mensen vanuit de overheid en het onderwijs zijn er welkom om thema's die hen allemaal aangaan te bespreken. De onderwerpen zijn divers: van gastvrijheid en samenwerking in de horeca tot behoud van talent.

Ontwikkelcultuur

Voor 2021 en 2022 heeft het bestuur onder voorzitterschap van Ton Driessen besloten één thema te kiezen en daarop te focussen: de scholing en ontwikkeling van werknemers binnen bedrijven tussen 10 en 500 medewerkers. Ontwikkelcultuur heet dat ook wel, maar de term (bij)scholing spreekt wellicht meer tot de verbeelding. Grote organisaties hebben hier speciale afdelingen voor, maar hoe regelt een ondernemer die scholing in de dagelijkse praktijk van zijn bedrijf? Bij scholing onder werktijd, wie vervangt de werknemer dan? Hoe motiveer je een werknemer om zich ook (deels) in zijn of haar eigen tijd te ontwikkelen? Eigen personeel bijscholen wordt meer en meer noodzaak omdat nieuwe werknemers steeds moeilijker te vinden zijn.

Obstakels en oplossingen

Voor de bijeenkomst van het Economisch Platform in november is de kerngroep op zoek naar aan de ene kant mkb-ondernemers die het lastig vinden om een goed (bij)scholingsbeleid te voeren en daarbij obstakels tegenkomen. Aan de andere kant zoekt de kerngroep zoveel mogelijk (succesvolle en pasklare) projecten, initiatieven en zzp'ers die deze mkb-ondernemers kunnen adviseren of ondersteunen met praktische hulp. Denk daarbij aan obstakels en oplossingen als (co)financiering van scholing, tijdelijke afwezigheid van werknemers op de werkvloer, motiveren van werknemers (jong en oud), herkenning van leerbehoefte, meester-gezel-aanpak op de werkvloer en meer.

Wat vraagt en biedt de kerngroep concreet?

  • De kerngroep vraagt belangstellende aanbieders om op 23 november een heldere en herkenbare pitch te geven van maximaal 5 minuten waarin diegene vertelt voor welk probleem hij/zij een bewezen effectieve en pasklare oplossing heeft;
  • De kerngroep biedt deze aanbieders de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst direct vervolgafspraken met individuele mkbondernemers te maken.

Meer weten? Mail/bel dan met programmaleider Economie Guus Receveur van Regio Groningen-Assen: receveur@regiogroningenassen.nl / 06 3165 3011.

(Foto: archief, Unsplash).