Economie

Toeristische sector Groningen vreest verlies 10.000 banen

In de vrijetijdseconomie in de provincie Groningen dreigen mogelijk 10.000 banen verloren te gaan. Het exacte aantal is nu nog niet bekend, maar zeker is wel dat deze sector in Groningen zeer hard geraakt is. De ondernemers in deze sector hebben tot nu toe veerkracht getoond, maar zullen zeker aanvullende steun van de overheid nodig hebben. Dat meldt de Groningen Toerisme Coöperatie.


Leestijd: 1 minuut

Onderzoek naar toerisme: Groningen wordt steeds populairder
Onderzoek naar toerisme: Groningen wordt steeds populairder

Deze Coöperatie werd eind 2019 opgericht, met als doel de toeristische ondernemers te verenigen en samen te werken aan versterking van deze sector, waar in de provincie Groningen ca. 18.000 mensen werkzaam zijn.

De Coöperatie werkte begin dit jaar nog aan plannen om het aantal banen tot 2030 met zesduizend te laten groeien, waarmee toerisme een van de belangrijkste bronnen van werkgelegenheid zou worden in de provincie Groningen.

Maar door de komst van corona ziet de toekomst er plotseling compleet anders uit. De Groningen Toerisme Coöperatie heeft nu een brief gestuurd ‘aan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in de Provincie Groningen’.

Daarin schrijft voorzitter Klaas Holtman onder meer: “Gezien het belang van de sector voor de werkgelegenheid maar zeker ook voor de welvaart en het welzijn van de Groningse bevolking is het van groot belang dat de opgebouwde fijnmazige toeristische infrastructuur wordt behouden en versterkt. Daarom is het zeer gewenst en sterker gezegd noodzakelijk dat er aanvullende maatregelen komen op provinciaal of rijksniveau.”

“Met de hand op de knip, het doorvoeren van bezuinigingen en/of het uitgaan van bestaande, beperkte budgetten wordt de crisis in Groningen verder versterkt. Gezien de huidige rentestand en de ruime positie van de schatkist is het pad uit de crisis waarschijnlijk investeren. Investeren in zinvolle en duurzame projecten versterkt de reason to visit en geeft toeristen en bewoners het vertrouwen dat er Groningen positieve dingen gebeuren.”