Economie

Partnerbijdrage

Uitgelegd: een gezonde inflatie versus een ongezonde inflatie

Inflatie is een term die vaak wordt gebruikt in economische kringen. Het verwijst naar de stijging van de prijzen van goederen en diensten. Een gezonde inflatie is noodzakelijk voor een gezonde economie, omdat het de groei stimuleert en de werkgelegenheid bevordert. Echter, als de inflatie te hoog wordt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de economie en de samenleving. In dit artikel bespreken we een aantal redenen waarom zowel een hoge als een lage inflatie slecht is.


Leestijd: 2 minuten

Uitgelegd: een gezonde inflatie versus een ongezonde inflatie
Uitgelegd: een gezonde inflatie versus een ongezonde inflatie

Wat is inflatie en wat is een gezonde inflatie?

Inflatie is een economisch fenomeen waarbij de prijzen van goederen en diensten stijgen, terwijl de waarde van geld afneemt. Een gezonde inflatie is een inflatie die tussen de 2% en 3% per jaar ligt. Dit niveau van inflatie is wenselijk, omdat het de economische groei en de werkgelegenheid stimuleert. Het geeft bedrijven ook de mogelijkheid om hun prijzen geleidelijk te verhogen, waardoor ze hun winsten kunnen behouden. Het voorkomt dat mensen geld oppotten en het stimuleert een economie die aan een gezond ritme groeit.

Wanneer is de inflatie ongezond?

Als de inflatie te laag ligt, worden consumenten onvoldoende aangemoedigd om te kopen en draait de economie op een laag toerental. Een te hoge inflatie is echter ook niet goed. Dit betekent namelijk een snel verlies van koopkracht, wat resulteert in een verminderde levensstandaard. Bedrijven krijgen ook te maken met snel stijgende kosten en moeten hierdoor telkens maar weer hun eigen prijzen verhogen of moeten besparen, wat kan resulteren in een afname van de werkgelegenheid. Een te hoge inflatie resulteert in onzekerheid, omdat consumenten en bedrijven niet weten wat ze mogen verwachten.

Overheid en centrale banken spelen een belangrijke rol

Overheden en centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank (ECB), kunnen verschillende maatregelen nemen om de hoge inflatie tegen te gaan. Een van de meest doeltreffende maatregelen is het verhogen van de rentetarieven. Dit zorgt ervoor dat lenen duurder wordt, waardoor consumenten en bedrijven minder geneigd zijn om geld te lenen en te besteden. Dit kan leiden tot een afname van de vraag naar goederen en diensten, wat op zijn beurt de prijzen kan verlagen en de inflatie kan doen afnemen.

Een maatregel die overheden kunnen treffen, is het verlagen van de overheidsuitgaven. Door de eigen vraag naar goederen en diensten te verminderen, kan het een beetje druk van de economische ketel halen. Ook kan de overheid met belastingverhogingen de vraag naar bepaalde goederen en diensten doen afnemen, maar dat is uiteraard geen populaire maatregel. Tot slot kunnen overheden proberen de inflatie te beheersen door middel van monetaire beleidsmaatregelen, zoals het verhogen of verlagen van de geldhoeveelheid.

Consumenten proberen de inflatie voor te blijven

Een hoge inflatie is een ernstig probleem voor de economie en de samenleving als geheel. Consumenten zien namelijk hun geld verdampen, omdat de inflatie hoger is dan de rente die ze van de bank krijgen. Sommige consumenten zoeken daarom hun toevlucht naar meer risicovolle investeringen die mogelijk in een hoger rendement resulteren. Zo ziet xbtc capex club de vraag naar crypto-CFD’s al lange tijd toenemen. Dergelijke investeringen zijn uiteraard vrij risicovol. Het is daarom belangrijk dat overheden hun verantwoordelijkheid nemen om de inflatie te beheersen en om te voorkomen dat het een en ander uit de hand loopt.