Economie

UMCG boekt winst van €4,2 miljoen in 2019; financiële gevolgen corona crisis ‘relatief beperkt’

Het UMCG staat er, financieel gezien, goed voor. Het afgelopen jaar 2019 maakte het ziekenhuis een (bescheiden) winst, en dit jaar, 2020, staat weliswaar in het teken van corona, maar de financiële risico’s van deze crisis voor het UMCG blijben relatief beperkt, zo meldt het ziekenhuis.


Leestijd: 2 minuten

In 2019 heeft de UMCG-groep een resultaat geboekt van 4,2 miljoen euro. Van dit resultaat is 3,3 miljoen euro gerealiseerd door de deelnemingen van het UMCG. De omzet bedroeg 1,46 miljard euro, dit is iets hoger dan de omzet in 2018. Dit blijkt uit het UMCG Jaarverslag 2019, dat vandaag is gepubliceerd.

Het UMCG zet het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma 2016-2020 onverminderd voort, om zo te kunnen blijven innoveren en investeren in de kwaliteit van complexe patiëntenzorg. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van het operatiecentrum, de intensive care en de spoedeisende hulp (‘Hotfloor’), de herinrichting van de poliklinieken en de nieuwbouw voor Psychiatrie. De afname van het resultaat ten opzichte van 2018 ontstaat met name doordat het UMCG geen volledige compensatie ontvangt voor de toename in kosten. Deze toename is vooral veroorzaakt door groei in complexe zorg, werkdrukverlichtende maatregelen en autonome groei in personeelskosten door cao-effecten en pensioenen.

Arbeidsmarkt

In 2019 heeft het UMCG veel geïnvesteerd in de huidige medewerkers, nadat een toenemend tekort aan specifieke zorgmedewerkers in 2018 leidde tot sluiting van een aantal IC-bedden en het dicht houden van vier OK’s. Er is daarom in 2019 ook geld vrijgemaakt voor extra verpleegkundig personeel. In 2019 is in samenwerking met de regio en onder de vlag van ‘Zorg voor het Noorden’, structureel geïnvesteerd in de werving, opleiding, ontwikkeling en het behoud van zorgprofessionals. VIP&KO (Verpleegkundige Innovatie en Positionering & Klinische Ondersteuning) en het Verpleegkundig Platform zijn hierin onmisbare schakels. Al deze inspanningen hebben er toe geleid dat vanaf 1 januari 2020 nagenoeg alle OK’s weer zijn geopend. Tevens neemt het aantal beschikbare bedden op de IC voor volwassenen weer toe.

Gevolgen Corona

De bedrijfsactiviteiten van het UMCG worden sterk geraakt door corona-pandemie, die nog altijd veel onzekerheden met zich meebrengt. Het UMCG kan gebruik maken van de steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars Nederland worden aangeboden. Op basis van deze steunmaatregelen, waarover momenteel nadere afstemming plaatsvindt, is de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis in 2020 voor het UMCG relatief beperkt blijven.