Economie

Verlenging noodpakket energiekosten voor MKB

Ook in 2024 kunnen ondernemers in Groningen gebruik maken van ondersteuning en subsidies op basis van het noodpakket ‘Energiekosten en inflatie’. Dit pakket is in het najaar van 2022 beschikbaar gesteld om de gestegen energiekosten van bedrijven en bewoners op een structurele en duurzame wijze te verlagen.


Leestijd: 2 minuten

MKB-ondernemers kunnen volgend jaar gebruikmaken van zeven regelingen die hen ondersteunen bij een duurzame bedrijfsvoering. De maatregelen bestaan gedeeltelijk uit advies-en coachingstrajecten en gedeeltelijk uit subsidieregelingen.  

Uitdagingen

Wethouder Economische zaken Carine Bloemhoff: “Ondernemers hebben te maken met veel uitdagingen, door de gestegen kosten voor onder andere energie, personeel en grondstoffen staat hun bedrijfsvoering onder druk. Dat geldt voor alle ondernemers maar met name voor het midden-en klein bedrijf en de ZZP’ers. We willen deze ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen om verantwoorde keuzes te maken in hun energieverbruik en bedrijfsvoering. Dit noodpakket levert hier een belangrijke bijdrage aan.”

Advies en coaching

WIJS Groningen heeft ondernemersteunpunten in een aantal wijken. De gemeente gaat de steunpunten uitbreiden, zodat ondernemers in de hele gemeente hier gebruik van kunnen maken. Er zijn bij de steunpunten ervaren ondernemers beschikbaar voor coaching en hulp. Ondernemers kunnen hier terecht met hun (financiële) problemen of vragen over de toekomst van hun bedrijf. 

Tijdens de coronaperiode heeft de gemeente heroriëntatietrajecten aangeboden aan ondernemers. Er zijn dit jaar minder rijksgelden beschikbaar voor de trajecten maar de gemeente blijft ook in 2024 investeren in deze succesvolle vorm van ondersteuning. Het gaat hierbij om kwetsbare ondernemers, vooral zzp’ers, die een inkomen hebben rond het minimum of ondernemers die geen financiële buffers hebben. Samen met de ondernemer wordt onderzocht of voortzetting van het bedrijf zinvol is. Als dat het geval is, krijgt de ondernemer advies om de levensvatbaarheid van zijn bedrijf te verbeteren.

Bij het duurzaamheidsplatform ‘Groningen Werkt Slim’ financiert de gemeente de uitbreiding van het aantal adviseurs. Deze medewerkers adviseren ondernemers en  verwijzen ze naar alle beschikbare regelingen en subsidies voor ondernemers.

Subsidiemogelijkheden

Bij de regeling ‘Energiebesparing MKB’ heeft de ondernemer de mogelijkheid om 300 euro te investeren in energiebesparende maatregelen voor zijn bedrijfsgebouw. De ondernemer kan zelf bij de bouwmarkt energiebesparende producten kopen. Ook kan de ondernemer een afspraak maken met een energieadviseur, die de energiebesparende producten ter plekke installeert. Het aanvraagproces voor deze regeling is sterk vereenvoudigd door het gebruik van de Groningen Werkt Slim app (GWS-app).

Eigenaren van bedrijfspanden met een gemeentelijke monumentale status kunnen gebruikmaken van de subsidie ‘verduurzaming bedrijfspanden met een gemeentelijke monumentale status’. Het verduurzamen van gemeentelijke monumenten is vaak duurder dan reguliere panden. De subsidie is bedoeld om ondernemers tegemoet te komen in de meerkosten. De subsidie is 40 % van de totale kosten met een maximum van 15.000 euro per pand.

Bij de regeling ‘Specialistisch Energie Advies Bedrijven’ ontvangen ondernemers subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van CO2-beperkende maatregelen. Bijvoorbeeld aan onderzoek naar het delen van proceswarmte met andere bedrijven of het overstappen naar CO2-koeling. De subsidie wordt verstrekt voor de kosten van gespecialiseerd onderzoek. Maximaal 50 % van de onderzoekskosten wordt vergoed met een maximum van 7.500 euro per aanvraag.

In het najaar van 2024 zal het college de balans opmaken en aan de gemeenteraad presenteren hoeveel ondernemers gebruik hebben gemaakt van alle regelingen en welk budget daarvoor is gebruikt.