Economie

Vindicat krijgt accreditatie terug: “Positieve stappen in cultuurverandering”

Vindicat is weer welkom bij officiële gelegenheden van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. De studentenvereniging krijgt haar accreditatie weer terug. Dat is besloten na een positief advies van de Accreditatiecommissie Studentorganisaties. Zij zien positieve ontwikkelingen, ook al zijn er nog wat kritische kanttekeningen.


Leestijd: 2 minuten

Vindicat schrapt voorlopig alle evenementen
Vindicat schrapt voorlopig alle evenementen

Vindicat verloor de accreditatie na een aantal incidenten, die te maken hadden met overmatig alcoholgebruik, seksuele intimatie en geweld. De vereniging moest eerst een flinke cultuurverandering doorvoeren. 

Uit het advies blijkt dat Vindicat een aantal positieve stappen heeft gezet. Door corona kwamen echter een paar initiatieven niet of niet volledig van de grond. “Er blijft nog steeds ruimte tot verbetering als het gaat om de noodzakelijke cultuurverandering. Vindicat heeft in het afgelopen half jaar wel stappen in de goede richting gezet. Er zijn maatregelen ingevoerd om buitensporig alcoholgebruik tegen te gaan, er is expliciet aandacht voor de hiërarchie binnen de vereniging en het tegengaan van seksuele intimidatie, en de communicatie is verbeterd. Zo heeft het bestuur van Vindicat onlangs bij een incident daadkrachtig gehandeld en direct gecommuniceerd. Met de aanstaande benoeming van een nieuwe vrouwelijke rector doorbreekt men oude patronen”, zo valt te lezen in een persbericht. 

Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur Hanzehogeschool: “De coronacrisis is voor iedereen heel lastig geweest, juist ook voor studenten en studentenorganisaties. Het bestuur van Vindicat heeft laten zien dat zij juist in dit lastige jaar toch een aantal positieve stappen heeft gezet in de gewenste verandering binnen Vindicat. Tegelijkertijd ligt er voor de Senaat een belangrijke opdracht om dit voort te zetten.” 

Rector Magnificus Cisca Wijmenga van de RUG: “Wij vinden het erg belangrijk dat Vindicat de ingeslagen weg van cultuurverandering met ambitie voortzet en verwachten dat ze deze kans met beide handen aanpakken om actief bij te dragen aan een gezond academisch gemeenschapsleven.”

Besluiten van de onderwijsinstellingen
De Hanzehogeschool en de RUG onderschrijven het advies van de Accreditatiecommissie om Vindicat vanaf heden te accrediteren, en hebben het volgende besloten:

  • Vindicat ontvangt vanaf heden weer uitnodigingen voor officiële gelegenheden van de beide instellingen;
  • Alle incidenten van meer dan geringe betekenis moeten conform de Gedragscode via de ACI gemeld worden aan de CvB’s én bij de studentencontactpersoon van de politie;
  • De bestuursbeurzen worden volgens het Profileringfonds voor collegejaar 2021/22 in het najaar uitgekeerd, mits aan alle voorwaarden is voldaan.