Economie

VNO-NCW Noord positief over ambities Gronings college


Leestijd: 1 minuut

Het collegeakkoord van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks is volgens VNO-NCW Noord realistisch van toon. “Uit het akkoord blijkt dat het college meer wil samenwerken met maatschappelijke partners. Die handschoen pakken we graag op”, aldus Zwiers.

Het is helder dat één noordelijke agenda van belang is en VNO-NCW Noord is blij met het noordelijk perspectief dat Groningen in het collegeakkoord heeft gekozen. “Maar wat ons betreft zou de provincie nog een stapje verder mogen gaan”, stelt Zwiers. “De expertise waar de drie noordelijke provincies afzonderlijk over beschikken, moet gebundeld worden onder één regie komen. Hierdoor maken de provincies bovendien meer kans om Rijkstaken over te nemen.”

VNO-NCW Noord is blij dat de provincie Groningen erkent dat robuustere gemeentes nodig zijn om de inwoners goed te kunnen bedienen. Hierbij is regie van de provincie belangrijk. “De provincie moet vanaf het begin een actieve rol vervullen en de regie naar zich toe trekken, wanneer gemeenten zelf niet het initiatief nemen”, aldus Zwiers.

Ook op energiegebied gaat VNO-NCW Noord graag de samenwerking met de provincie aan. Doel hierbij is een nieuw energieakkoord. “Noord-Nederland heeft hiermee goud in handen. Maar ook op andere terreinen kunnen wij onze bijdrage leveren. Bijvoorbeeld op het gebied van chemie en logistiek”, aldus Zwiers. Volgens VNO-NCW Noord is het een gemiste kans dat de provincie van de negen sectoren uit het Topsectorenbeleid van het Rijk alleen de energiesector in het akkoord heeft opgenomen.

VNO-NCW Noord omarmt het feit dat de provincie projecten uit het Regionaal Specifiek Pakket wil versnellen. Hiervoor is noordelijke samenwerking en betrokkenheid van het bedrijfsleven echter onontbeerlijk. VNO-NCW Noord roept de provincie dan ook op gebruik te maken van de expertise van de markt.