Economie

‘Vrienden van de Stad Groningen’ : weinig geloof in slagen collegeprogramma


Leestijd: 1 minuut

Bovendien blijkt – aldus Sleyfer – uit het verleden dat dit soort operaties vaak niet wordt gehaald, dat het lang duurt voor effect wordt bereikt en dat het veelal veel interne problemen met zich meebrengt.
Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de grote projecten duurder uitvallen.

In het collegeprogramma had daarom ook moeten worden aangegeven waar evt. bezuinigingen zouden moeten/kunnen worden gezocht als de taakstelling niet wordt gehaald. Nu komt dit op zijn vroegst bij de begrotingsbehandeling aan de orde. Maar als de besluitvorming over doorgaan van Forum en tram volgens plan verloopt zal die eerder zijn. Dat betekent dat als later blijkt dat andere bezuinigingsmogelijkheden moeten worden gezocht die bij de cultuursector moeten worden gezocht.

De Vrienden stellen in dit kader voor om bijvoorbeeld bij het Groninger Forum en tram de ambities bij te stellen en te kiezen voor een kleinere, goedkopere oplossing.