Economie

VVD Groningen: “Schrap het samenwoonverbod”

Twee vrienden die bij elkaar in één huis willen wonen? Dat mag niet in Groningen: hier mogen twee mensen die geen gezamenlijk huishouden vormen niet samenwonen. Die regel is begin 2020 ingevoerd om de overlast van studentenwoningen tegen te gaan. Een ‘bizarre regel’, zegt de VVD in Groningen. De partij wil daarom met de gemeenteraad over de maatregel in debat.


Leestijd: 1 minuut

CBS: veel Groningse jongeren willen verhuizen
CBS: veel Groningse jongeren willen verhuizen

Over de invoer van de regel, in 2020, is er niet over gedebatteerd, omdat dat vanwege corona niet mogelijk was. De gemeentelijke VVD-fractie wil hier alsnog een debat over voeren, en heeft daarom schriftelijke vragen aan het college ingediend.

Momenteel kunnen twee mensen die samen een huis willen kopen of huren dat alleen doen als ze een huishouden vormen. Dat betekent dat twee ‘gewone’ vrienden die geen (familie)relatie hebben, niet samen in één huis mogen wonen. En dat terwijl er sprake is van een enorme woningnood, reageert de VVD. “Een bizarre regel”, zegt Geeske de Vries, raadslid voor de VVD. “We hebben een enorm tekort aan woningen en door de hoge prijzen is het ontzettend lastig om de hypotheek of huur in je eentje op te brengen. We zouden het samenwonen van twee mensen juist moeten stimuleren. De woningmarkt van Groningen is niet gebaat bij weer een pak extra regels.”

Het samenwoonverbod is opgenomen in een plan dat begin 2020 vastgesteld is. Hierover heeft de gemeenteraad geen debat gevoerd omdat dit toen vanwege de corona-regels niet kon. Volgens De Vries was het voor de gemeenteraad daarom niet duidelijk dat de nieuwe regels deze consequenties zouden hebben. “De VVD begrijpt dat er in bepaalde wijken overlast is van studenten en we begrijpen dat er gekeken wordt naar manieren om dat tegen te gaan. Maar dit verbod op samenwonen zorgt voor een extra belasting van de al krappe woningvoorraad en een ernstige beperking van de keuzevrijheid. Dat is niet de bedoeling. Wat de VVD betreft mag je zelf weten of je samenwoont met je man, je vrouw of je beste vriend.”