Economie

Partnerbijdrage

Wat is familierecht?

Je kunt in aanraking komen met het familierecht bij problemen in je privé-situatie. Dit rechtsgebied is deels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en staat ook bekend als het personen- en familierecht. Onder het familierecht vallen onder meer echtscheiding, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en de verbreking van een samenleving. Dat geldt ook voor het erkennen van kinderen, geschillen over het ouderschapsplan en het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden. In een van deze situaties kan een advocaat die is gespecialiseerd in het personen- en familierecht je bijstaan. Ook bij vragen over kinder- of partneralimentatie, toezichtsvormen en uithuisplaatsingen ben je er aan het juiste adres. Heb jij van doen met een van de bovengenoemde zaken? In dit artikel lees je hoe een familierechtadvocaat je op de juiste manier kan bijstaan.


Leestijd: 1 minuut

Wat is familierecht?
Wat is familierecht?

Het personen- en familierecht richt zich op verschillende vormen van familiebetrekkingen, waaronder: geboorte, het huwelijk, echtscheiding en bescherming van personen. In het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens zijn uiteenlopende belangrijke regels in het kader van het familierecht opgenomen. In Nederland zijn deze regels ook van grote invloed. De regelingen omtrent het gezinsleven en andere familierecht-wetgeving zijn aan veranderingen onderhevig. In 2018 kwam de beperkte gemeenschap van goederen bijvoorbeeld in de plaats van de algehele gemeenschap van goederen. In 2009 werd de regeling voor het verplicht ouderschapsplan ingevoerd die tevens het gelijkwaardig ouderschap als wettelijk uitgangspunt stelt. Een ander voorbeeld van een wijziging heeft betrekking op het voortduren van gezamenlijk gezag van ouders over hun kind na echtscheiding en werd in 1998 van kracht.

Omdat een familierechtadvocaat volledig bekend is met de laatste ontwikkelingen binnen het familierecht, kan die je op de juiste manier ondersteunen als je partner en jij bijvoorbeeld besluiten om te gaan scheiden. De advocaat moet in dat geval een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Als er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken is het noodzakelijk om een ouderschapsplan op te stellen. De zorgregeling voor het kind of de kinderen is een van de afspraken die in het plan wordt vastgelegd. Je kunt een familierecht advocaat in Eindhoven of een andere plaats in Noord-Brabant, Utrecht of Limburg ook raadplegen voor onder andere: kinder- of partneralimentatie, de afwikkeling van vermogen bij scheiding en de verevening van pensioen bij scheiding.