Innovatie

BuildinG speelt in op digitale revolutie in de bouw

Er staat de bouw de komende jaren grote veranderingen te wachten: na andere industriële sectoren start ook hier een digitale revolutie. Dit brengt nieuwe manieren van ontwerpen, produceren en gebruik met zich mee. Noord-Nederland wil hierin een voortrekkersrol pakken. Daarom opende wethouder Paul de Rook een geheel circulair gerealiseerd Digilab bij het Groningse innovatiecentrum BuildinG. Onderwijs, onderzoek en MKB kunnen hiervan profiteren.


Leestijd: 2 minuten

BuildinG speelt in op digitale revolutie in de bouw
BuildinG speelt in op digitale revolutie in de bouw

Samenwerking
BuildinG – het innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infra – heeft samen met de Hanzehogeschool Groningen, de Economic Board Groningen, Bouwend Nederland, TNO, EPI-kenniscentrum en het bedrijfsleven het initiatief genomen om faciliteiten te ontwikkelen voor het lokale MKB om hen toegang te geven tot nieuwe digitale mogelijkheden voor de bouwsector. 

Als eerste stap wordt nu het Digilab geopend in de hal van BuildinG. Hier draait de minor Built Digital, ontwikkeld door specialisten van de Hanzehogeschool Groningen, de TU Delft en het Alfa-college. Een uniek programma dat ervoor zorgt dat studenten kennis kunnen maken met digitaal bouwen.

Circulair gebouw
Twee studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben samen met Van Wijnen het Digilab ontworpen en gerealiseerd waarbij zoveel mogelijk circulaire materialen zijn gebruikt. Dit was zowel voor de studenten als voor bouwbedrijf Van Wijnen een unieke ervaring. Voor Van Wijnen was het bouwen van het Digilab een mooie kans om te testen hoe het is om in de bouwpraktijk te werken met materialen die al een eerdere bestemming kenden. Het vinden van de materialen was een behoorlijke uitdaging, ook gezien de beperkte tijd. Voor de start van het nieuwe studiejaar moest het Digilab klaar zijn, en dat is gelukt. Het Digilab staat er en er wordt volop in gewerkt door studenten.

Onderwijs in het Digilab
De minor Built Digital van de Hanzehogeschool Groningen is een programma van een halfjaar waarin studenten Built Environment intensief les krijgen in het werken met het Bouw Informatie Model (BIM). Hierdoor kunnen zij een BIM-niveau ontwikkelen dat aansluit bij de maatstaf van vooruitstrevende bedrijven in de bouw en civiele techniek. Dit is een behoorlijk hoog niveau, maar met de opbouw van het programma is het haalbaar voor iedere student met lef en digitale interesse.  Naast het werken met verschillende types software leren de studenten ook werken met Augmented Reality, Virtual Reality, Artificial Intelligence, 3d printing, 3d scanning en een tafelrobot met zes assen.

Mogelijkheden voor MKB
Het Digilab is een begin: jonge mensen worden opgeleid om met nieuwe digitale vaardigheden de arbeidsmarkt te betreden. Maar de samenwerking met de diverse partijen geeft ook mogelijkheden voor inhoudelijke verkenning en bijscholing. En meer nog: deze en andere digitale faciliteiten worden beschikbaar gesteld voor het MKB. Zo kan iedereen, tegen zo laag mogelijke kosten experimenteren met bijvoorbeeld robots, 3Dprinters, lasercutters en virtual reality.