Innovatie

CO2-uitstoot Groningen in 2020 met 8 procent gedaald

In 2020 is de CO2-uitstoot in de gemeente Groningen met zo’n 8 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de jaarlijkse CO2 monitor van de gemeente. Dit terwijl er meer inwoners bij kwamen en de economie groeide. De daling komt deels door corona, maar ook door de stijging van duurzame energiebronnen naar ruim 8 procent van het totale energieverbruik. Vooral zonnepanelen waren populair. Hier werden door de Groningers in 2020 ruim 69.000 van gelegd.


Leestijd: 1 minuut

CO2-uitstoot Groningen in 2020 met 8 procent gedaald
CO2-uitstoot Groningen in 2020 met 8 procent gedaald

Bedrijven en instellingen hebben voor bijna de helft (45 procent) van het energieverbruik gezorgd, woningen hadden een impact van 31 procent. Mobiliteit zoals auto’s, bussen en vrachtwagens zijn goed voor de overige 24 procent. “Als deze cijfers iets laten zien dan is het dat de energietransitie van ons állemaal is”, zegt Philip Broeksma, wethouder Energietransitie. “Met vingers naar elkaar wijzen helpt niet, want er moet echt nog veel gebeuren. Waar mogelijk helpen wij inwoners met subsidies, de aanleg van warmtenetten en ons Energieloket waar inwoners terecht kunnen voor raad en daad. Ook maken we goede afspraken met woningcorporaties en bedrijven zoals Cosun, de bietenfabriek in Hoogkerk.”

In 2035 CO2-neutraal

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Om daar te komen berekent zij hoeveel energie er moet komen uit duurzame bronnen. Dit legt zij vast in haar Routekaart. Daaruit blijkt dat alleen zonnepanelen niet voldoende zijn. Er moeten veel woningen geïsoleerd worden. Ook verwacht zij dat inwoners alleen maar meer energie nodig hebben in de toekomst vanwege de digitalisering. De gemeente moet daarom ook windmolen- en zonneparken plaatsen. De CO2 monitor is te lezen op https://www.groningenco2neutraal.nl/co2-monitor/.