Innovatie

Flip de Kam (RUG) in openbaar debat in Groningen met Marcel Lever (CPB) over


Leestijd: 1 minuut

Doorrekening CPB
Het CPB heeft doorgerekend wat de effecten zijn van de bezuinigings-voorstellen die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s doen. Het oordeel is niet voor elke partij even positief. Hoe komt het CPB tot haar conclusies? En zijn de verwijten terecht dat de door het CPB gebruikte modellen sommige partijen systematisch zouden bevoordelen?

Debat 31 mei
Tijdens het ‘Let’s Talk Debat’ van maandag 31 mei a.s. komen al deze punten aan bod. Na de inleiding van decaan en monetair econoom Elmer Sterken debatteren vervolgens Marcel Lever, projectleider van de doorrekeningen bij het CPB, en Flip de Kam, hoogleraar economie van de publieke sector, over de methoden van het CPB en over de vraag in welke mate sommige verwijten in de media (‘het CPB bedrijft politiek’) terecht zijn. Na afloop is er ruimte voor discussie en een korte borrel.

‘Rode rekenmeesters’
Voorafgaand aan de discussiebijeenkomst geven drie kandidaten op de PvdA-lijst, ‘de rode rekenmeesters’ Ronald Plasterk, Ed Groot en Henk Nijboer, een college onder de titel ‘Sociaal economisch ombuigen’. De politici laten hun licht schijnen over sociaal-economisch beleid in de praktijk en over de vraag welke opgave de huidige economische situatie met zich meebrengt voor het overheidsbeleid.