Innovatie

Gasunie: nieuwe (waterstof-) activiteiten zorgen voor stevige groei personeelsbestand

Het personeelsbestand van de Gasunie is het afgelopen jaar, 2023, gegroeid met twaalf procent. Dat is te danken aan het feit dat Gasunie veel nieuwe activiteiten ontplooit in het kader van de transitie naar duurzamere energie.


Leestijd: 2 minuten

Zo is Gasunie intensief aan de slag met de aanleg van een nationaal waterstofnetwerk, maar ook met de aanleg van een leiding voor restwarmte. Het feit dus dat het Groningse gasveld buiten gebruik is, heeft dus zeker niet geleid tot afname van de activiteiten en betekenis van Gasunie voor Nederland.

Overigens moet Gasunie niet worden verward met GasTerra, dat het Groningse gas op de markt bracht en verkocht. Gasunie is de organisatie die zorgde voor het transport van het gas, dus de gasleidingen. Er is dus nu weliswaar geen Gronings gas meer om door die leidingen te transporteren, maar het leidingennet ligt er wel nog steeds. Dat netwerk kan in de toekomst van zeer grote waarde zijn voor het transport van waterstof. Gasunie heeft daarmee een sleutelrol bij de overgang van Nederland in het gebruik van waterstof en andere bronnen van nieuwe energie.

Vandaag verscheen het jaarverslag van Gasunie over 2023. Daarin staat dat 2023 een sleuteljaar was voor de toekomst van Gasunie. Na jarenlange voorbereiding ging dat jaar de schop in de grond voor de aanleg van het eerste deel van het nationale waterstofnetwerk op de Maasvlakte.

Voor Porthos, het eerste grootschalige Nederlandse project voor transport en opslag van CO2 (CCS), werd de definitieve investeringsbeslissing genomen en is inmiddels de bouwfase aangebroken.

En met de aanleg van WarmtelinQ, een leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar huizen en bedrijven in Zuid-Holland wordt gebracht, werden grote vorderingen gemaakt. Om deze projecten en alle andere ambities te kunnen realiseren, groeide het personeelsbestand van Gasunie in 2023 met 12%.  

Janneke Hermes, CFO: “Gasunie bouwt op dit moment letterlijk elke dag aan het energiesysteem van de toekomst. De projecten uit worden stap voor stap gerealiseerd. Tegelijkertijd doen we er alles aan om de huidige energieleveringszekerheid veilig te stellen. Zo dragen we bij aan een schone, moderne economie. We doen dat inmiddels met ruim 3000 collega’s in Nederland en Duitsland.” 

Stikstofinstallatie Zuidbroek

De stikstofinstallatie in het Groningse Zuidbroek, waarmee (buitenlands) hoogcalorisch gas geschikt wordt gemaakt voor gebruik in Nederlandse huishoudens en bedrijven, is in het derde kwartaal van 2023 in bedrijf genomen en inmiddels volledig operationeel. De installatie kan 180.000 m3 stikstof per uur produceren. Hoofdaannemer Air Products zal de installatie in maart 2024 officieel opleveren en aan Gasunie overgedragen.  

Het volledige jaarverslag 2023 is te vinden op: www.publicatiesgasunie.nl