Innovatie

Gasunie sluit meerjarig contract voor het inkopen van windenergie

Gasunie gaat vanaf 1 januari 2024 jaarlijks 250 GWh groene elektriciteit afnemen van windparken van de energieleverancier Greenchoice. Dat komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van 100.000 Nederlandse huishoudens, maar de elektriciteit zal voornamelijk nodig zijn voor de eigen werkzaamheden van Gasunie.


Leestijd: 1 minuut

Gasunie en Greenchoice zijn dit overeengekomen in een vijfjarig contract. Met de levering koppelt Gasunie ongeveer 25 procent van haar verbruik op uurbasis aan groene én lokaal opgewekte elektriciteit.

De meeste elektriciteit is nu nog nodig voor het hoofdtransportnet voor aardgas. Naarmate de energietransitie vordert, gaat Gasunie steeds meer van de elektriciteit inzetten voor het transporteren van waterstof, groen gas, CO2 en warmte.

Gasunie is een grote zakelijke inkoper van elektriciteit in Nederland. De komende jaren wil Gasunie ook van andere nog te bouwen windparken stroom gaan inkopen. In 2030 wil het bedrijf 60 procent van zijn elektriciteitsbehoefte op uurbasis invullen uit hernieuwbare bronnen.